Uzun Süreli Oturum İzni Nedir ?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

06/03/2023

Sayın Yabancı Sağlık Sigortası müşterilerimiz, Yabancı misafirlerimizin Türkiye’ye geldiklerinde birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilmeleri bizim için çok kıymetli, bu nedenle bu blog yazımız ile Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır ? bu konudan bahsedeceğiz.

Türkiye’de süresiz oturma iznine sahip olmak isteyen yabancı uyruklu kişiler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirlenen şartları sağladıkları takdirde “Uzun Dönem Oturma İzni” alabilirler. Uzun dönem oturma izni İçişleri Bakanlığı onayı ile valilikler tarafından verilir. Türkiye’de süresiz oturma izni almak için yabancı kişinin aralıksız olarak 8 yıl ikamet izni ile ülkede kalmış olması gerekmektedir. Ayrıca süresiz oturum izni almak isteyen kişinin son üç yıl içerisinde sosyal yardımdan faydalanmamış olması ve düzenli bir gelire sahip olması gerekmektedir. Kanunda belirtilen bu şartlar sağlandığı takdirde yabancı uyruklu kişi uzun dönem oturma iznine sahip olabilir.

Uzun Dönem Oturma İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni almak isteyen yabancı kişiler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 43.maddesinde yer alan şartları yerine getirmelilerdir. Bu maddeler şu şekildedir;

●     Kesintisiz olarak en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),

●     Son üç yıl içinde sosyal yardımdan faydalanmamış olmak,

●     Yabancı kişinin kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli, düzenli bir gelir kaynağına sahip olması,

●     Geçerli yabancı sağlık sigortasına sahip olmak,

●     Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Başvuran kişinin bu şartları sağlamamasına rağmen Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartları sağlaması halinde de uzun dönem oturma izni alınabilmesi mümkündür. Yine de yabancı kişinin kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı konusu hakkında araştırma yapılacaktır.

Uzun Dönem İkamet İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Öncelikle yukarıda da açıklandığımız üzere yabancı kişinin uzun dönem oturma izni başvurusunda bulunmadan önce sekiz yıl boyunca geçerli bir oturum izni ile kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmiş olması gereklidir. Bu sekiz yıllık süreyi hesaplarken uzun dönem oturma iznine başvuru tarihi esas alınır. Kişinin yurtdışında olduğu ya da oturum izni olmadan Türkiye’de kaldığı süreler bu hesaba dahil edilmez.

Burada geriye dönük olarak bir yıllık hesap yapılır. Bu bir yıllık süreçte yabancı kişinin en az 180 gün boyunca Türkiye’de kalmış olması gerekir. Bu şart sağlandığı takdirde geriye dönük taramalara devam edilir ve 8 yıl da bu şekilde hesaplanıp değerlendirilir. Uzun dönem oturma izni süresiz olarak verilir.

Yabancı kişi o yıl içinde 180 günden daha az süreyle Türkiye’de kalmışsa, son 5 yıl içindeki günleri incelenir. 5 yıllık süre içerisinde 365 günden fazla Türkiye dışında kalmışsa veya tek seferde ya da peş peşe 6 aydan daha uzun süre yurt dışında kaldıysa kişinin başvuru olumsuz olarak sonuçlanır. Oturma izni olmadan Türkiye’de kalınan süreler ve hakkında sınır dışı edilme kararı olan kişiler kaldıkları günler bu hesaplamalara dahil edilmez.

Uzun Dönem Oturma İzni ile Sağlanan Haklar Nelerdir?

Uzun dönem oturma izni sahibi olan kişiler bazı istisnalar haricinde Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Bu istisnalar şu şekildedir;

●     Seçme ve seçilme hakkı

●     Askerlik görevi

●     Kamu görevlerinde yer alma

●     Muaf olarak araç ithal etmek

Şunu da belirtmek gerekir ki uzun dönem ikamet iznine sahip yabancı kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklıdır ve bu hakların kullanımına ilişkin hükümlere tabidirler.

Uzun dönem oturma izni olan kişilerin Türkiye’deki,

●     Oturma

●     Çalışma

●     Seyahat

●     Yatırım

●     Miras

●     Ticari Faaliyet

●     Taşınır ve Taşınmaz edinme ve bunların devri

konularıyla ilgili işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşları için geçerli olan mevzuata göre uygulanmaktadır. Ancak bu hakların kullanılmasında özel kanun hükümleri ile Türk vatandaşı olunması şartı aranmışsa, uzun dönem oturma iznine sahip olan kişiler bu haklardan yararlanamazlar.

Uzun Dönem Oturma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Uzun dönem oturma izni başvurusu için İl Göç İdaresi tarafından talep edilen belgeler şu şekildedir;

●     İkamet İzni Başvuru Formu

●     Pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgenin aslı veya fotokopisi

●     4 adet biyometrik fotoğraf

●     Adli sicil kaydı

●     Yabancı sağlık sigortası

●     Gerekli harçlarının ödendiği gösterir makbuzlar

●     Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almadığını kanıtlar mühürlü ve imzalı belge

●     İkamet izni boyunca düzenli geliri olduğunu kanıtlar belge

●     Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge

●     8 yıl boyunca kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet ettiğini gösterir belge

●     Gerekli durumlarda ek belgeler

Uzun Dönem Oturma İzni ve Süresiz Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca Türkiye’de uzun dönem ikamet izni olan veya minimum sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca süresiz çalışma izni olan yabancı vatandaş uzun dönem oturma izninin sağladığı bütün haklardan faydalanabilir.

Bu haftaki yazımızda uzun dönem ikamet izni başvuru yapacak yabancı vatandaşların neler yapması gerektiğinden ve nasıl başvuru yapacaklarından bahsettik. Bu konu ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. İkamet izni başvurusu için zorunlu olan yabancı sağlık sigortanızı sitemizden online olarak kolaylıkla satın alabileceğinizi hatırlatır, sorularınız için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz,

Saygılarımızla,

E-İkamet Sigorta Ekibi

Web Sitesi : https://www.e-ikametsigorta.com/

İletişim     : +90 212 355 89 89

WhatsApp: wa.me/905304682003

Adres     : Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 Beşiktaş, İstanbul                

 

Önemli Not; Bütün ikamet işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî web sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden bizzat kendiniz gerçekleştirin. Üçüncü kişilerle ve aracılarla kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan sakınınız. İkamet başvurunuzu bu site dışında kesinlikle yapmayınız. 

Tags:страхование проживания;иностранное медицинское страхование;страхование для иностранцев;медицинская страховка для вида на жительство в Турции;страхование проживания. страхование вида на жительство; Иностранное медицинское страхование; Страхование для иностранцев; Медицинская страховка для вида на жительство в Турции; Страхование проживания; страховка для внж в турции ;e-ikamet.goc.gov.tr ​​; медицинская страховка иностранца.: Insurance for Residence , Foreign Health Insurance; Insurance for Foreigners , Health insurance for residence permit in Turkey , Residence Insurance , страховка длявнж в турции , www.e-ikamet.goc.gov.tr , Foreigner Health Insurance , İkamet insurance , Yabancı Sağlık Sigortası , Yabancı Sigorta, Oturum İzin Sigorta , Göç İdaresi Sigorta , E-İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sağlık Sigortası , İkamet Sigorta , Turkish Citizenship , Ankara Sigorta , Türk Nippon Sigorta , Sompo Japan Sigorta , Arex Sigorta , Groupama Sigorta , Demir Sigorta , İkamet için Sigorta , İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sigortası, ikamet sigortası

  

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz