Image

İkamet izni (Tezkeresi) nedir? Kimler alabilir?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

Pasaport veya pasaport yerine geçen resmi belge ile yasal giriş yapan yabancı misafirler, geldikleri ülkeye göre değişen vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde kalabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresini aşan süreyle kalmak isteyenler, ikamet tezkeresi almak zorundadır.

 • İkamet İzni almak isteyen yabancılar, Türkiye'ye pasaportları ile giriş yaptıkları tarih itibariyle vize veya vize muafiyet süresi bitmeden başvuru yapmak zorundadırlar. Vize veya vize muafiyet süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez ve yabancının yurt dışına çıkış yapması talep istenir.
 • İkamet izin başvuruları 01 Ocak 2015 tarihi ile yurt dışındaki temsilciliklerimizce alınmaktadır. Ancak temsilciliklerimizin hazırlık çalışmaları sonuçlana kadar, başvurular emniyet müdürlükleri ve varsa Göç İdaresi Ofislerine yapılır.
  • Vize süresi veya vize muafiyeti tarihlerinde Türkiye’de olanlar
  • Çıkış izni almak kaydı ile Türk vatandaşlığını kaybedenler kişiler
  • Uluslararası Koruma Başvurusu "Kayıt Belgesi" olanlar
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu anlaşmalar sayesinde ikamet tezkeresinden muaf/hariç tutulanlar
  • Türkiye’de diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak kaydı ile, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca duyurulanlar 
  • Uluslararası kurumların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarca belirlenmiş kişiler
  • Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi sahibi olanlar 
  • Vatansız kişi kimlik belgesi sahip olanlar
  • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar
 • İkamet İzin talep eden yabancıların amaçlarına uygun vize veya vize muafiyeti ile giriş yapmış olması ve pasaportunda son giriş tarihinin gösterildiği kaşe bulunması gerekir.
 • İkamet İzni bulunan yabancılar, Türkiye'de yaşamaya devam etmek istemesi durumunda, İzinlerini zamanında uzatmaları zorunludur. Uzatma talebinde bulunan yabancılar, İzin süresi bitmeden iki ay önce uzatma başvurularını yapmaları zorunludur. İkamet İzin süresi içinde uzatmayan yabancılar, kaçak duruma düşebilir ve yurtdışına çıkış yapmak zorunluluğu doğar. Ancak “kabul edilebilir” zorulu bir mazereti gösteren yabancılar başvurularını yapabilirler.
 • İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir yerde adrese taşıyan yabancılar taşındıkları ilde ikamet etmek için en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almak zorundalar. İkamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca dahil değilri
 • Konut adresi, pasaportta isim veya soyisim değişikliği, medeni hal değişikliği olması halinde 20 iş günü içinde bildirimde bulunmadırlar.
 • İkamet Tezkere belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması durumunda ikamet izin belgesi yeniden düzenlenir. İkamet tezkeresi kaybolanlar, ikamet ettikleri yerdeki emniyet müdürlüğüne giderek "kayıp eşya tutanağı" alarak, en kısa sürede ikamet tezkeresini aldıkları kuruma başvuruda bulunmalıdırlar. İkamet izin belgesinin ücreti tam, bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır.
 • Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, 1yılda toplam 6 ayı geçen veya son 5 yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti demektir. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.
  Öğrenci ikamet hesaplaması nasıl yapılır?
  Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.
  Çalışma izni ikamet süreleri nasıl hesaplanır?
  Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dahil edilmektedir.
Image

Online Ödeme, Anında Poliçe!

Yabancı Sağlık Sigortası Türkiye'nin İlk ve Tek Online Satış Web Sitesi Hemen Satın Al
Rating
5.0
3102 reviews
Seçiniz