Image
İkamet için Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, vatandaşlık başvurusu ve ikamet İzni almak isteyen yabancıların, sağlık sigortası yaptırması zorunludur. İkamet İzni randevusu almak isteyen yabancıların randevu zamanında sağlık sigorta poliçesinin aslını ya da elektronik imzalı halini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Bizim poliçemiz de 10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Böylelikle bir çok gereksiz ödemeyi / kişileri aradan çıkartıp https://e-ikamet.goc.gov.tr/ resmi sitesi üzerinden kendiniz tüm işlemleri aracısız , daha uygun ve güvenli koşullarda yapabileceksiniz.

Sitemizden Online olarak Yabancı Sağlık Sigortasını 7 gün 24 saat Sadece 3 Adım / 3 dakikada satın alabilirsiniz. Anında Poliçenize ve Poliçe Numaranıza ulaşabilirsiniz. Elektronik İmzalı Poliçeniz de satın aldığınız anda sisteme tanımlı e-mail adresinize gönderilir..

Size en uygun ve indirimli poliçe fiyatını görmek için Ana Sayfadaki Formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Sağlık Sigortasının Asgari Şartları

ANLAŞMALI ANLAŞMASIZ
Yıllık Azami Limit Katılım Payları Yıllık Azami Limit Katılım Payları
Ayakta Tedavi 5.000 TL Sigortalı : %20
Şirket : %80
5.000 TL Sigortalı : %40
Şirket : %60
Yatarak Tedavi Limitsiz Sigortalı : %0
Şirket : %100
50.000 TL Sigortalı : %20
Şirket : %80

Anlaşmalı Kurumlar
Anlaşmalı sağlık kurumlarını görmek için:
Ankara Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Demir Sigorta
Gulf Sigorta • Yatarak Tedavi Teminatları

  1. Özel anlaşmalı hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
  2. Özel anlaşmalı hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
  3. Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli masrafları
  4. ESWL, Gama Knife giderleri
  5. Koroner anjiyografi giderleri
  6. Özel anlaşmalı hastanede yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme masrafları
  7. Özel anlaşmalı hastanede ameliyat sonrası fizik tedavi masrafları
  8. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
  9. Özel anlaşmalı hastanede kemoterapi, radyoterapi, diyaliz masrafları
  10. Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
  11. Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
  12. Özel anlaşmalı hastanede yoğun bakım ünitelerindeki tedavi masrafları
  13. Özel anlaşmalı hastanede trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedavi masrafları

  Ayakta Tedavi Teminatları

  1. Özel anlaşmalı hastanede doktor muayene ücreti
  2. Özel anlaşmalı hastanede tanı amaçlı inceleme masrafları
  3. İlaç giderleri
  4. Özel anlaşmalı hastanede fizik tedavi masrafları
  1. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası poliçesinin belgelenmesi
  2. İkamet izninin herhangi bir koşul ile iptali yada reddedilmesini gösteren belge
  3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı
 • Azami teminatların üzerinde bir poliçe planı tercih edebilirsiniz. Bunun için bizlere ulaşmanız yeterli. Sigorta uzmanlarımız size en uygun poliçeyi önereceklerdir.

 • Yurtdışındaki bir sigorta şirketinden sigorta yaptıran yabancılar, poliçenin Türkiye'de geçerli olduğunu belgelemelidirler. Yurtdışındaki sigorta şirketinin Türkiye'de kurulu bir ofisi tarafından akdedilmesi gerekmektedir,aksi halde Türkiye'de bir sigorta acentesi tarafından yaptırmaları gerekecektir..
 • Çalışma izni bulunan yabancının eşi ve çocuklarının ayrıca sağlık sigorta poliçesi yaptırması zorunlu değildir. Eğer çalışma izni olan kişinin sağlık güvencesinden faydalanabiliyorlarsa, bu kişilerin SGK Müdürlüklerinden provizyon belgesi almaları gerekmektedir
Image

Online Ödeme, Anında Poliçe!

Yabancı Sağlık Sigortası Türkiye'nin İlk ve Tek Online Satış Web Sitesi Hemen Satın Al
Seçiniz