Image

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

Formu Doldur
DASK için En Doğru Teklifleri Oluşturalım
Evinizi Güvence Altına Alalım
Adresinize ilk kez DASK
yaptırıyosanız
Adresinize önceden DASK
yaptırdıysanız
Rating
5.0
3102 reviews

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Türkiye'nin lider sigorta şirketleriyle sizlere en kaliteli hizmeti veriyoruz.

e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun açılımıdır. DASK, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası edindirme, uygulama ve yönetiminden sorumlu tüzel bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda oturulamaz hale gelen veya kısmi hasarlı binaların zararını en hızlı şekilde sigorta poliçesindeki limitler doğrultusunda tazmin etmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırılmadığı durumda ise bu yardımdan yararlanmak mümkün değildir.

DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dask hesaplaması "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"na göre hesaplanır. DASK primleri hesaplanırken ikamet edilen binanın yapı tarzı, inşa yılı, toplam kat ve daire yüz ölçümü gibi bilgiler öncü olur. Her konutun özelliğine göre farklı bir DASK ücreti çıksa da sizin kendi konutunuz için ödemeniz gereken DASK fiyatı sigorta şirketine göre değişmez. Siz de formu doldurup online DASK teklifi alabilir, eviniz için çıkan primi hızlıca görebilirsiniz. DASK hesaplama ile poliçeni seçerek online satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz

DASK Yaptırma İşlemleri Nelerdir?

İnternetten DASK sigortası yaptırma işlemleri oldukça kolay ve hızlıdır. DASK fiyatları, sigorta şirketlerine göre değişmediği için uzun araştırmalar yapmana gerek yoktur. Hemen DASK prim hesaplama işlemini yaparak sadece 2 dakikada formu doldurarak teklif alabilirsiniz.

Deprem sigortası yaptırmak için;

 • Kişisel bilgilerini,
 • Eğer poliçen varsa ve yenileme yapıyorsan mevcut poliçe numaranı,
 • Poliçen yoksa UAVT bilgisini (adres kodu)
 • Konut özelliklerini girerek hızlıca teklif alabilirsin.

DASK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Evet, deprem sigortası zorunludur. 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

DASK sigortası zorunludur, ancak konut sigortası zorunlu değildir.

DASK sigortası sadece depremden kaynaklı bina hasarlarını öder; konut sigortası deprem, sel, su baskını, yangın gibi kapsama eklenmiş zarar görebilecek eşyalar için de hasar ödemesi yapar.

 • Kapsamdaki bütün konutları ödenebilir seviyedeki primlerle depreme karşı güvence altına alır.
 • Deprem riski olan bölgelerdeki olası hasarları karşılar ve yurt içinde risk paylaşımını sağlar.
 • Deprem hasarlarının, ülkemize getireceği mali yükümlülüğü sigorta yoluyla uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtır.
 • Devletin, depremlerden özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından kaynaklanan mali yükünü azaltmayı hedefler.
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesini sağlar.
 • Sigorta sisteminin sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanır.
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesini sağlar.
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.

Zorunlu deprem sigortası yapılmazsa olası bir deprem sonrası binanız hasar görürse, hasar karşılanmaz. Ayrıca zorunlu deprem sigortası yaptırmadan konutunuza doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerini açılamamaktadır.

DASK poliçe sorgulama aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • Zorunlu Deprem Sigortası "DASK Sigortası Teklifi Al" butonunu tıklayarak, yenileme poliçe seçeneği ile sorgulanır.
 • DASK sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden yapabilirsin. E-Devlet'te DASK Poliçe Sorgulama bölümüne bilgilerini girip poliçe detaylarına ulaşabilirsiniz.

DASK UAVT adres kodu, 1 Mart 2013 yılından itibaren tüm konutların resmi kimlik numarasıdır. UAVT, 10 haneli özel bir koddur ve ülke sınırları içerisinde yer alan bütün kayıtlı konutların sahip olduğu bir tür kimlik numarasıdır.

UAVT adres kodunu Türkiye Devleti tarafından sunulan https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu adresinden öğrenebilirsin.

Evet, DASK sigortası internetten yaptırılabilir. Zorunlu deprem sigortası teklifleri karşılaştırma sitelerinden ve online poliçe kesen sigorta şirketlerinden yapılabilir.

Zorunlu deprem sigortası teminatları aşağıdaki gibidir:

 • Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar
 • Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, kasırga, patlama, hortum, heyelan veya dev dalganın (tsunami) sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar
 • Binanın içindeki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler sigorta bedeline kadar teminat altındadır. Zorunlu deprem sigortası teminatları hakkında detaylı bilgi için DASK teminatları nelerdir yazımızı ziyaret edin.

Zorunlu deprem sigortası teminat dışında kalan binalar şunlardır:

 • Kamu konutları kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler teminat dışıdır.
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar teminat dışıdır.
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar teminat dışıdır.
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar teminat dışıdır.
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar teminat dışıdır.
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar teminat dışıdır.
 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar teminat dışıdır.
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri teminat dışıdır.
 • Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar teminat dışıdır.
 • Manevi tazminat talepleri teminat dışıdır.
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar teminat dışıdır.
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar teminat dışıdır.

Hayır, ev eşyaları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir. Evdeki eşyaları da sigortalatmak isterseniz konut sigortası yaptırmanız gerekir.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 2023 yılı için 640 000 TL'dir.

Zorunlu deprem sigortası sahipleri teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimini iki şekilde yapabilir:

 • Alo DASK 125 hattını arayarak
 • DASK sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine bildirerek

Zorunlu deprem sigortasından faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması gerekir. DASK hasar ihbarı için gereken belgeler şunlardır.

 • Hasar bildirimi (T.C. kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel tapu bilgisi
 • Hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı telefonu (sabit ve/veya cep)
 • Ayrıca sigortalı bina üzerinde zorunlu deprem sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa bu konuda Dask’a bilgi vermesi gerekir.

Deprem sonrasında hasar ihbarı yapıldıktan sonra adrese en kısa sürede DASK adına yetkili bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir.

İnceleme ve tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperlerdir.

Binanız daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalanabilir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasar görmüş binaları üç bölümde sınıflandırılır:

 • Ağır Hasarlı Binalar: Resmî kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve "ağır hasarlı" olarak tespit edilen binalar sigortalanmaz.
 • Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen, binanın "oturabilir" durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.
 • Hafif Hasarlı / Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

Zorunlu deprem sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esastır. Sigorta tazminatı, hiçbir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında "tenzili muafiyet" uygulanmaktadır.

Hasar, DASK tarafından değerlendirildikten sonra hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine "İsme EFT/Havale" yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemesi yapılmaktadır.

DASK, hasar sonucunda yapılan incelemeler neticesinde belirlenen tutarı, sigortalının banka hesabına en geç 1 ay içerisinde yatırır.

Zorunlu deprem sigortası poliçesinin her yıl yenilenmesi gerekir. DASK yenilemeyi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sayfasındaki "DASK sigortası teklifleri al" butonunu tıklayın.
 • Açılan sayfada "yenileme poliçe" seçeneğini seçin.
 • T.C. kimlik numarası/vergi numarası, DASK poliçe numarası ve telefon numarasını girerek sorgula butonuna tıklayın.

Evet, tapu dairelerinde alım-satım ve ipotek gibi resmi işlemlerin yapılması esnasında konutun sigortalı olması şartı aranır.

Eğer ev sahibiyseniz ve DASK poliçenizin olup olmadığını bilmiyorsanız DASK resmî web sitesinden T.C. Kimlik No ve İkametgâh bilgileri ile öğrenebilirsiniz.

DASK, devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta türü olduğu için normal şartlarda sigortayı iptal ettirmen mümkün değildir. DASK sigortanı istisna olarak yalnızca Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarındaki, "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller" maddesine göre risk ortadan kalkmışsa iptal edebilirsin.

Dökümanlar

Seçiniz