Image

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

İMM Sigortası Fiyat ve Teminatlarını Gör
En Uygun Online İMM Seç
Bütçeni Koru!
TR
* İMM sigortası alabilmeniz için aktif bir trafik sigortası poliçeniz bulunması gerekir.
Rating
5.0
3102 reviews

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Türkiye'nin lider sigorta şirketleriyle sizlere en kaliteli hizmeti veriyoruz.

e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta
e-ikamet sigorta

İMM Sigortası Nedir?

İMM, kaza sonucu araç sahibinin, üçüncü şahıslara verdiği maddi, manevi ve bedeni zararları tazmin eden sigortadır. Diğer bir deyişle, İhtiyari Mali Sorumluluk anlamına gelen, kaza masraflarına karşı, karşı tarafı maddi ve manevi koruma sağlayan önemli bir sigortası çeşididir.

Kaza durumunda, karşı tarafın maddi ve manevi zararları öncelikle zorunlu kasko sigortası limitleri dahilinde karşılanacaktır. İMM Sigortası, bu sınırları aşan alanlarda devreye girer.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasını satın alabilmek için zorunlu trafik sigortası yaptırmanız yeterlidir.

İMM Sigortasına Neden İhtiyaç Duyarız?

İMM sigortası, araç sahibinin bütçesini herhangi bir kaza sonucunda oluşabilecek yüksek hasar maliyetlerinden korur.

Trafik kazası sonucu oluşan küçük hasarlar bile büyük miktarlarda paraya sebep olabilmektedir.

İhtiyarı Mali Sorumluluk Sigortası (İMM) kaza sonucu oluşan hasar masraflarını nasıl karşılandığını açıklamak için bir örnek verelim.

Trafik kazası nedeniyle kusurlu taraf, karşı tarafın aracına 300.000 TL tutarında zarar verdiğini varsayalım.

Öncelikle kusurlu tarafın var olan trafik sigortası, bu masrafı karşılamak için devreye girer. Karşı taraf zararları, Trafik Sigortanız tarafından 2023 yılı için belirlenen 120.000 TL tavan kapsamında bu hasarı karşılar.

Geriye 180.000 TL tutarında ödeme sizden tahsil edilir. Bu aşamada İMM sigortasının önemi ortaya çıkıyor.

Kusurlu araç sahibi, İMM sigortasının olmaması durumunda 180 bin TL'lik masrafı kendi bütçesinden karşılamak zorunda kalacak.

İMM sigortanız varsa kalan hasar masrafları isteğe bağlı nakit sorumluluk sigortası kapsamında karşılanır.

Bu aşamada bir diğer önemli nokta da İMM sigorta limitidir.

Örnekte açıklandığımız gibi kalan hasar bedelleri İMM bünyesinde ödenmektedir.

Yani yüksek ve kapsamlı bir IMM limiti, bütçenizi finansal açıdan tam anlamıyla korumanıza yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki örneği sadece maddi hasarla ilgili olarak sizinle paylaştık. Şimdi fiziksel hasardan bahsedelim.

Yukarıdaki örneğimiz sadece maddi hasar içindi. Şimdi bedeni hasarlar hakkında bilgi verelim. Eğer kaza sonucu karşı taraftaki kişilere bedeni zarar verildiyse, trafik sigortasının sağlık gideri ve ölüm-sakatlanma teminatları devreye alınır. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısım ise İMM sigortası sağlık giderlerini ve bedeni hasar masraflarını karşılanmaktadır. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta limiti hem maddi hem sağlık giderleri için ortaktır. Örneğin 20.000.000 TL limitli bir İMM sigortanız var, trafik sigortası limitlerinin yetmediği aşamada maddi ve sağlık hasarları 20.000.000 TL dahilinde ödenir. Günümüzde hem araç onarım masraflarının hem de sağlık giderlerinin yükselmesi sonucu İMM avantajlı bir koruma alanına sahip olmana fayda sağlar.

* Zorunlu Trafik Sigortası, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan yönetmeliğe göre; araç başına asgari teminat 120.000 TL ve kaza başına ise 240.000 TL'dir. Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm teminatı ise kişi başına 1.200.000 TL, kaza başına ise 6.000.000 TL'dir

İMM Limitleri ve Neden Tercih Edilmelidir?

İMM limiti hem karşı araca hem de üçüncü kişilere verilen hasarların / zararların limit dahilinde karşılanmasını ifade etmektedir. İMM limitleri sigorta planları kapsamına göre değişebilir. 2.000.000 TL, 5.000.000 TL gibi limitli ve sınırsız İMM olarak adlandırılan limitsiz paket seçenekleri mevcuttur. İhtiyaçlarına ve bütçene göre İMM paketini kendin seçebilirsin.5.000.000 TL gibi limiti olan bir İMM planı, belirli bir sınır dahilinde hasarı karşılar. Limitsiz İMM seçeneğinde, hasar masraflarının karşılanması için bir sınır aranmaz, çok yüksek zararlar bile İMM kapsamında ödenebilmektedir. Günümüzde kazalarda küçük hasarlar dahi, maddi açıdan yüksek masraflara sebep olabiliyor. Bu açıdan İMM sigortasında limitlerini, kendi ekonomik risklerinize göre belirlemeniz hayli önem kazanmaktadır.

İMM Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, sigortalanan taşıtın kazaya karışması durumunda üçüncü kişilere verdiği zararları trafik sigortası limitleri ile varsa kasko sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını ve manevi tazminat taleplerini limit / teminatlarına göre sınırlı / sınırsız olarak tazmin eder.

 • İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı
 • Manevi tazminat talepleri
 • Hukuksal koruma teminatı
 • Yetkili olmayan kişilere çektirme teminatı

Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerini aşan durumlarda üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararlar sonucunda tazminat taleplerini limitsiz karşılar.

Hayır, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası zorunlu değildir. İMM sigortası, zorunlu trafik sigortasına veya kasko poliçesine eklenebilir.

İhtiyarı Mali Mesuliyet Sigortası, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği maddi zararları veya bedensel zararları karşılar. Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortasının limitlerinin yetmediği durumlarda olası bir kaza olursa karşı tarafa verilen zararları karşılar.

Evet, İMM sigortası sayfamızdan poliçenizi online olarak yaptırabilirsiniz. Plaka ve T.C. kimlik numarası ile İMM sigortası teklifi alıp poliçenizi satın alabilirsiniz.

İMM Sigortası, maddi ve fiziksel zararları trafik sigortasının yetmediği durumlarda poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alır.

Evet, manevi tazminat talepleri sigorta poliçesinde yer alması durumunda limitler dâhilinde kapsar.

 • Sigorta şirketine, zorunlu trafik sigortasının karşılamadığı herhangi bir kaza durumunun gerçekleşmesi halinde, en geç beş iş günü içerisinde durumu bildirin.
 • Gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini alın, yaşanan tüm olayları eksiksiz bir şekilde sigorta şirketine aktarın.
 • Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir.
 • Zincirleme kazalarda, İhtiyari Mali Mesuliyet araç başına teminat verir. Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar.

Aşağıdaki haller İMM Sigortası teminatı dışındadır:

 • Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler
 • Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar
 • Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler
 • Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyan uğraması yüzünden ileri sürülen talepler
 • Çalınan veya gasp edilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gasp edildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler
 • Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler
 • Hız yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu hasarlar
 • Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler

Dökümanlar

Seçiniz