Enki Sigorta Aracılık A.Ş. https://www.e-ikametsigorta.com/ Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. internet sitesini kullanmakla veya Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kuruluştur. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

 2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.e-ikametsigorta.com web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www.e-ikametsigorta.com web sitesinde aşağıdaki sayfalardaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butonlara tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta acentası olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in vereceği sigorta aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

4. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in Sorumlulukları

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in hiç bir sorumluluğu yoktur.

Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., Kullanıcı/Üye tarafından Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., girilen bilgilerin güvenliği açısından korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. www.e-ikametsigorta.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası,Pasaport Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.e-ikametsigorta.com sitesine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.e-ikametsigortasi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (çerez) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’ten hizmet alınmış olması Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.e-ikametsigorta.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’ten bu konuda bir talepte bulunulamaz. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in, www.e-ikametsigorta.com , 0212 355 89 89 numaralı Sigorta Destek Hattı ve 0530 468 20 03 nolu Whatsapp hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları / üyeleri, hizmet alırken ve/veya üyelik kaydı yaparken belirttikleri veya üye girişi yaparak daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kullanıcı/üyeye gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere saklanacaktır.

Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’ten gönderilen e-postalarda bulunan “Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak, [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 0212 355 89 89 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir, yine [email protected] adresine e-posta göndererek ya da 0212 355 89 89 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak, zaman zaman hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler. Her kullanıcı/üye dilediği zaman iletişim bilgilerini yukarıdaki yöntemlerle ileti almak istiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı/ üye bilgileri Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır.

5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye, Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in web üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde yer alan bilgiler Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

7. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

8. Diğer

Web sitemizsadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. için bağlayıcı değildir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş., sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’te yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.’in tüm iletişim kanallarındanalacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.

Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 34340 Beşiktaş/İstanbul

E-posta: [email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma arası haftanın 5 günü, 09:30-18:30 saatleri

Hertürlü soru, görüş ve önerileriniz için;

0212 355 89 89 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Rating
5.0
3102 reviews
Seçiniz