Kısa Dönem İkamet İzni 2024

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

09/01/2024

Sayın Yabancı Sağlık Sigortası müşterilerimiz, Türkiye’de yaşayan yabancı misafirlerin hayatlarını kolaylaştırmak için sigorta ve ikamet süreçleri hakkında öğrendiğimiz yasal bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Web Sitemiz sadece Yabancı Sağlık Sigortası / İkamet İzin Sigortasını sunar. Bu amaç ile kurulmuştur. Bunun dışında hiçbir farklı sigorta ürünü yoktur. Sitemizde ve blog yazılarımız yer alan ikamet izin süreçleri ile ilgili tüm bilgiler kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı olup sigortalılarımıza yardımcı olmak için tamamen ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.

Bu haftaki blog yazımız ile Kısa Dönem İkamet İzni Nedir, Şartları Nelerdir? bunları sizlerle paylaşmış olacağız.

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir? 

Kısa dönem ikamet izni, bir ülkede geçici olarak ikamet etme hakkı tanıyan bir belgedir. Genellikle turistik, ticari veya eğitim amaçlı ziyaretlerde bulunan yabancı uyruklu kişilere verilir.

Kısa dönem ikamet izni, ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancı uyruklu kişilere belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren, yasal merciler tarafından onaylanmış bir ikamet izin türüdür. Kısa dönem ikamet izinlerin büyük çoğunluğunu turistik amaçlarla verilen oturma izinleri oluşturur. Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişiler, kısa dönem ikamet iznine başvuru yapmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri koşuluyla maksimum 2 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilir. Bunun için vize veya muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Türkiye’de kalış amacına uygun düzenlenen ikamet izni seçeneklerine göre ilerleme yapılmalıdır. Son dönemlerde kısa dönem ikamet izni türlerinden Turistlik ikamet izni biraz zor olsa da gerekli şartları sağlayan herkes ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Kimler Kısa Dönem İkamet İzni alabilirler?

• Bilimsel araştırma amacıyla gelecek yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de ikamet amacı bilimsel araştırma yapmak olan yabancı uyruklu kişiler bilimsel araştırma iznine sahiplerse araştırmaya konu olan kurum veya kuruluştan izin belgesi almalıdırlar. 

• Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu kişiler ikamet izni talebinde bulunduklarında taşınmaz konutlarının olması ve konutu bu amaçla kullanıyor olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda aile üyeleri de konut üzerinde paylı mülkiyet hakkına sahipse ikamet izni başvurusunda bulunabilir. 

• Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de herhangi bir ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancı uyruklu kişi ikamet izni talebinde bulunmak istiyorsa işlerini kuracakları kişi veya şirketin davet mektubu ya da benzeri belgeleri getirebilirler.

• Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancı uyruklu kişiler eğitim alacağı kurumdan eğitimin içeriğine dair gerekli bilgi ve belgeleri getirerek başvuru yapabilir.

• Öğrenci değişim programı çerçevesinde gelecek olan yabancı uyruklu kişiler: Bu amaç ile ikamet izninde bulunacak kişilerin ilgili kurum veya kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgelerini sunabilirler. 

• Turizm amacıyla gelecek olan yabancı uyruklu kişiler

• Türkçe öğrenmek için bir Türkçe kursuna kaydolacak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkçe öğrenmek amacıyla ülkemize gelecek olan yabancı uyruklu kişilere bu ikamet izni türü en fazla iki defa verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az bir süre ise ikamet izni kurs süresini geçemez. Kursu verecek olan kurum yabancı uyruklu kişinin kursa başlama ve devam durumu hakkında güncel bilgileri il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

• Kamu sağlığını tehdit eden herhangi bir hastalık taşımamak şartıyla Türkiye’de tedavi görecek olan yabancı uyruklu kişiler: Bu amaçla ikamet iznine başvuracak kişilerin öncelikle kamu veya özel hastanelerde kabulü olup olmadığına bakılır. Tüm tedavi masraflarını ödediğine dair belgelerini getiren kişilerden yabancı sağlık sigortası istenmez. 

• Adli veya idari makamların taleplerine veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancı uyruklu kişiler

• Bir kamu kurumu aracılığıyla Türkiye’de eğitim, staj, araştırma veya kurslara katılacak olan yabancı uyruklu kişiler

• Yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu kişilerden mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde ikamet başvurusu yapan kişiler

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler

Kıs Dönem İkamet İzni İçin İstenen Belgeler

1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)

2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)

4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)

5. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar

6. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

• İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

• Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

• Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

• Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)

7.Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)

İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”)

8. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

(Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)

• Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)

• Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;

• Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

• Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

E-ikametsigorta.com olarak sunduğumuz Yabancı Sağlık Sigortası içerik ve kapsamlarına ana sayfamızda yer alan https://www.eikametsigorta.com/content/health-insurance-for-foreigners link üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-ikametsigorta.com olarak sigorta satın alma süreçleri kadar sigortanızı satın alma sonrası süreçlerinizde de her zaman sizlere destek sağlamaktayız. Müşteri hizmetlerimiz 7 gün, 4 dilde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyar.

Bilgi almak ve EN UYGUN fiyatlara sahip olmak için WhatsApp hattımıza yazmayı unutmayın

 Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Web Sitesi: https://www.e-ikametsigorta.com/

İletişim: +90 212 355 89 89

WhatsApp: https://wa.me/905304682003

Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 Beşiktaş, İstanbul  


Tags : yabancı özel sağlık sigortası , özel sağlık sigortası yabancılar için, yabancılar için özel sağlık sigortası, ozel sigorta yabancilar için , yabancilar icin ozel saglik sigortasi fiyatlari , yabancılar için özel sağlık sigortası fiyatları 2022 , yabancı özel sağlık sigortası fiyatları , yabancılar için özel sağlık sigortası fiyatları , yabancılara özel sağlık sigortası fiyatları , yabancı uyruklu özel sağlık sigortası , allianz yabancı sağlık sigortası , aksigorta yabancılara özel sağlık sigortası , allianz vitamin 2e , allianz yabancı sağlık , allianz yabancı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler , elit yabancılar için özel sağlık sigortası , yabanci uyruklulara ozel saglik sigortasi , yabancilar icin ozel saglik sigortasi , yabancilar için özel sağlık sigortası fiyatları , yabancı uyruklu kişilere özel sağlık sigortası , yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası , yabancılar için özel sağlık sigortası fiyatları 2020 , yabancılar için özel sağlık sigortası fiyatları 2021


En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz