Türkiye'de Emlak Değerleme | Gayrimenkul Değerleme Raporu

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

28/06/2022

Türkiye'de Emlak Değerleme | Gayrimenkul Değerleme Raporu

Sayın İkamet Sağlık Sigortası müşterilerimiz, Bu blog yazımız ile konut satın alma süreçlerinde en önemli konulardan birisi olaran Gayrimenkul Değerleme Raporu hakkında olacak. Bu amaçla Onyx Partners Global bu yöndeki blog yazısını sizlerle paylaşacağız.

Bu yönde Türkiye'de herhangi bir satın alma / yatırım öncesinde mağdur olmamak için, bu alanda profesyonel olan Danışman Avukatlardan destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul sahibi olabilmeleri için satın aldıkları gayrimenkullerin tapu devir işleminden önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış değerleme şirketlerince değerleme işlemine tabi tutulması zorunludur. Bu yükümlülük, yabancı alıcıların mülk satın alırken doğru miktarda emlak vergisi ödemesini sağlar, tüm yabancı mülk alıcılarını olası dolandırıcılıklardan korumayı amaçlar ve ayrıca yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almayı planlayan yabancı alıcılar için emlak maliyeti tahmin sürecine yardımcı olur.

Başvuru süreci

Şu anda Türkiye'de usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 151 değerleme raporu şirketi bulunmaktadır ve bunlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi adresinde bulunabilir:

 https://www.spk.gov.tr/SiteApps/EVeri/Detay/gds

Gayrimenkule yatırım yapan yabancı alıcılar, Tapu Kurumu tarafından görevlendirilen değerleme şirketleri ile çalışmak zorundadır. Değerleme raporuna ilişkin hizmet bedeli ilgili kişi tarafından ödendikten sonra değerleme talebi sistem tarafından iş dağıtım algoritması ile yetkili değerleme şirketine atanır.

İlgili kişi, Web Tapu üzerinden değerleme talebinin başlangıcından sonuçlanmasına kadar olan süreci anlık olarak izleyebilir. Değerleme raporu hazırlanıp yetkili kuruluş tarafından onaylandıktan sonra değerleme raporu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde e-imza ile imzalanır ve sistem üzerinden TAKBİS'e aktarılır. Değerleme raporu TAKBİS'e gönderildikten sonra en fazla üç defa hata düzeltme talebi yapılabilir. Ancak ilgililer değerleme raporunda belirlenen değer için düzeltme talebinde bulunamazlar, yeni bir değerleme raporu talep edebilirler.

Yetkilendirilmiş Değerleme Kuruluşu Tarafından Yapılan İşlemler

Değerleme raporu, Uluslararası Değerleme Standartları (UDES) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Derneği (TDUB) tarafından yayınlanan TUDES-310 Borç Verme ve Teminatlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Rehberi'nde belirtilen normlara uygun olarak yetkili bir değerleme firması tarafından hazırlanmaktadır. Bundan en az bir sorumlu değerleme uzmanı, iki değerleme uzmanı bulunur ve bunlara raporun hazırlanmasında eşlik edilmesi halinde 5070 sayılı Kanun çerçevesinde değerleme uzmanı yardımcısı tarafından e-imza ile imzalanır ve gönderilir. Web Tapu değerleme sistemi üzerinden ilgili kişiye ve TAKBİS'e iletilir. Değerleme çalışmasında birden fazla yöntemin kullanılması durumunda mutabakatın raporda açıklanması gerekir. Değerleme raporunda karşılaştırılabilir satışları karşılaştırma yaklaşımı uygulanıyorsa,

Değerleme konusu taşınmaz henüz tamamlanmamış ise değerleme tarihi itibariyle mevcut inşaat durumunu gösteren durum tablosu rapora dahil edilir. Değerleme konusu taşınmazın hukuki durumu ile fiili durumu arasında farklılık varsa bu tutarsızlıklar ölçülerek mimari proje üzerinde gösterilir. Ekspertiz raporunda, değerleme konusu taşınmazın niteliğine göre iç ve dış en az 3 adet fotoğrafı tek bir kolaj üzerinde veya ekspertiz raporundaki konuma göre ayrı ayrı gösterilir.

Sınırlamalar ve Öne Çıkanlar

Değerleme raporunda belirlenen değer için düzeltme talep edilemez ancak yeni bir değerleme raporu talep edilebilir.

Değerleme raporu hizmet bedeli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından her yıl Resmi Gazete'de ilan edilen “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücretleri ve Uygulama Esasları” ile belirlenir.

Değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir. Bu 3 aylık süre içerisinde tapu devri yapılmalıdır, aksi takdirde yeni bir değerleme raporu gerekecektir.

Türkiye'de İkamet Başvurusu, Yatırım veya Gayrimenkul Satın alma süreçleri ile ilgili her türlü sorularınızı ÜCRETSİZ olarak [email protected] 'a mail atarak avukatlarımıza sorabilirsiniz.

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Tags: Insurance for Residence , Foreign Health Insurance; Insurance for Foreigners , Health insurance for residence permit in Turkey , Residence Insurance , страховка длявнж в турции , www.e-ikamet.goc.gov.tr , Foreigner Health Insurance , İkamet insurance , Yabancı Sağlık Sigortası , Yabancı Sigorta, Oturum İzin Sigorta , Göç İdaresi Sigorta , E-İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sağlık Sigortası , İkamet Sigorta , Turkish Citizenship , Ankara Sigorta , Türk Nippon Sigorta , Sompo Japan Sigorta , Arex Sigorta , Groupama Sigorta , Demir Sigorta , İkamet için Sigorta , İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sigortası

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz