Sigortacılık Terimleri-1

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

01/04/2021

Değerli İkamet Sigortası Müşterilerimiz, bu hafta sigortacılık terimleri serimizin ilk yazısını paylaşıyoruz. Bu serimizde genel sigortacılık terimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz.

SİGORTA

Meydana gelmesi düşünülen tehlikelerden doğabilecek hasar ve zararlara karşı önceden tedbir almaya sigorta denir. Sigorta; çıkması beklenilen zararların karşılanması amacıyla yapılan çift taraflı bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile sigortacının bir prim karşılığında, sigorta ettirenin, para ile ölçülebilir bir menfaatine karşı, riskin oluşması durumunda ödemeyi üzerine almasıdır.

Sigorta Sözleşmesinin Başlıca Unsurları;

1 – Sigortacı: Sigorta sözleşmesinin taraflarından biridir. Sigorta yaptıran kişiye, belirli bir riskin gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı ödeyecek olandır.

2 – Sigortalı: Sigorta sözleşmesindeki diğer taraftır. Sigortacıya sigorta yaptırdığı riske karşılık prim (sigorta bedeli) öder.

3 – Sigorta Değeri: Sigortanın ana konusudur. Belirlenmiş ve para ile ölçülebilir bir değer olması lazımdır.

4 – Risk: Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından biridir. Sözleşmenin yapılması, sigortalının çıkarının tehlikeye karşı sigortalanması amacını taşır. Sigortacılıkta Tehlike sözcüğü, zarar verme ihtimali olan olayların gerçekleşme ihtimali olarak tanımlanabilir. Tehlike gerçekleşince artık tehlikeden değil sigorta olayından söz edilir. Bu anlamıyla tehlike, zarar veren olayın gerçekleşmesi ihtimali olduğuna göre, gerçekleşmesi olanaksız hususlar sigorta kapsamında gösterilemez.

5 – Sigorta Bedeli: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek tutardır. Sigorta bedeli, sigortacının ödemeyi üstüne aldığı en yüksek tutardır.

6 – Sigorta Primi: Sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen sigorta ücreti.

SİGORTA POLİÇESİ

Tarafların (Sigortacının ve sigorta yaptıranın) karşılıklı olarak birbirine uygun iradelerini belirlemeleri ile sigorta poliçesi meydana gelir. Sigorta poliçesiyle, sigortacı, sigortalının menfaatini bozacak tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen kazalar karşılığında ödemede bulunmayı taahhüt eder.

Sigortacı, sigorta yaptırana, sözleşme gereğince her iki tarafın taşıdığı hak ve borçları gösteren ve kendisi tarafından imzalanan bir poliçe düzenler.

Sigorta poliçesinde;

-          Her iki tarafın ad ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgâh adresleri,

-          Sigortanın konusu,

-          Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi,

-          Sigorta bedeli,

-          Prim tutarı ile ödeme zamanı ve ödeme yeri,

-          Sigortacının üstüne aldığı risklerin gerçek nitelikleri,

-          Düzenlenme tarihi

Yazılı olmak zorundadır.

SİGORTA ACENTESİ

Sigorta şirketleri adına ve hesabına aracılık eden ve bunu meslek haline getirmiş, sigorta sözleşmelerinin başından sonuna tüm işlemleri gerçekleştiren ve tazminat ödemesinde yardımcı olan kişidir.

Sigortacı, sigortacılık alanında yasal olarak faaliyette bulunan, sigorta ile ilgili işlemleri yapan, poliçe ile ilgili tüm sorunlarda müşterilerine destek sağlayan kişilerdir. Sigortacı, sigortalıyı koruma yükümlülüğüne sahiptir.

Sigorta acenteleri bağlı oldukları sigorta şirketleri ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında hizmet verirler.

Acenteler, bağlı oldukları sigorta şirketinin ürünlerinin tanıtımını pazarlamasını ve satışını yaparlar.

Sigorta yaptırmak isteyen kullanıcılara, istediği sigorta türünde güvence sağlar.

Sigorta acentelerinin verebileceği güvenceler; tamamlayıcı sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, işçi, mal, hasar gibi güvencelerdir.

Tüm bunların yanı sıra acenteler, hırsızlık, nakliyat, havacılık, iş yeri ferdi kazaları gibi hayatın

her alanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir sağlar.

Acenteler, sözleşme yapmak isteyen kişilere bağlı oldukları sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan hakları yetkililere bildirir veya internet sayfalarında yayımlar.

Acenteler tüzel veya gerçek kişi olabilirler.

Sigorta acenteleri, sadece anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinin poliçelerini kullanıcılara ulaştırırlar.

Sigorta acenteleri hem sigortacı adına hem de sigortalı adına aradaki görevi üstlenir.

Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince verilir ve bu yetki özel bir vekâletnameyle sağlanır. Bu yetkiler devredilemez yetkilerdir.

Yetki verilen vekâletnamelerde acentenin hangi sigorta dallarında faaliyette bulunacağı ve sigorta dallarının kapsamı belirtilir. Vekâletnameler usul dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

E-ikametsigorta.com, ikamet için yabancı sağlık sigortası hizmeti sunan bir Online satın alma platformudur. Yabancı sağlık sigortası hizmetlerimiz için lütfen web sitemizin ana sayfasını ziyaret ediniz.

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Önemli Not; Bütün ikamet işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî web sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden bizzat kendiniz gerçekleştiriniz. Üçüncü kişilerle ve aracılarla kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan sakınınız. İkamet başvurunuzu bu site dışında kesinlikle yapmayınız.

Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz