Kısa Dönem İkamet İzni Nedir? Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

04/02/2023

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir? Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

E-ikametsigorta olarak bu yazımızda kısa dönem ikamet izni hakkında tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Süreçlerle ilgili aklınıza takılan her türlü soruda bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Kısa dönem ikamet izni, ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancı uyruklu kişilere belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren, yasal merciler tarafından onaylanmış bir ikamet izin türüdür. Kısa dönem ikamet izinlerin büyük çoğunluğunu turistik amaçlarla verilen oturma izinleri oluşturur. Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişiler, kısa dönem ikamet iznine başvuru yapmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri koşuluyla maksimum 2 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilir. Bunun için vize veya muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Türkiye’de kalış amacına uygun düzenlenen ikamet izni seçeneklerine göre ilerleme yapılmalıdır.

Turizm Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Bu amaçla ikamet iznine başvuru yapmak isteyen kişilerin seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanları incelenir. Kısa dönem ikamet iznine başvuru talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla maksimum 2 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Türkiye’deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancı kişiler 3 ayın üzerinde ikamet izni talebinde bulunmaları halinde temas kuracakları kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeleri istenebilir. Bu maksatla gelen yabancı kişiler kısa dönem ikamet iznini talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla 1 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Konut Satın Alarak İkamet Etmek İsteyen Yabancı Kişiler

Türkiye’de satın almış olduğu konutta ikamet etmek isteyen yabancı vatandaşlar, 1 yıla kadar ikamet izni alabilirler. İkamet izni talebinde bulunabilmeleri için, öncelikle konutu satın alarak, tapu aslı ile birlikte uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkede bulunan Türk Temsilciliğine müracaat etmeleri gerekir. Temsilciliğimizin uygun görmesi halinde, yabancıya ‘Tapu Amaçlı veya Uzun Süreli Vize’ verilerek ikamet izni için başvuru hakkı verilmiş olur. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleride bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedir. Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.

Tedavi Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen yabancı kişilerden ikamet izni başvurusu için, kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşlarından yabancı kişinin tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir. Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Yüksek Öğrenimini Türkiye’de Tamamlayan Yabancı Kişiler

Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumundan ön lisans, lisans, yüksek lisan ya da doktora öğrenimi gören yabancı öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonraki (mezuniyet tarihinden itibaren) 6 aylık süre içerisinde ikamet izni talebinde bulunabilirler. Bu taleplerinin ardından bir defaya mahsus 1 yıla kadar kısa süreli ikamet izni alabilirler.

Türkçe Öğrenme Kurslarına Katılacak Olan Yabancı Kişiler

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa kısa süreli ikamet izni verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kurs başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Anlaşmalar Ya da Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Eğitim Veya Benzeri Amaçlarla Gelecek Olan Yabancı Kişiler

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir. İkamet izin süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez. Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan aurıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası istenir.

İnsani Sebeplerle Gelen Yabancı Kişiler

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye’ye giriş yapan yabancı kişiler veya farklı sebeplerle Türkiye’de kalması zorunlu olan hallerde 1 yıla kadar kısa süreli ikamet izni verilebilir. İnsani ikamet izinleri aşağıdaki gerekçelerle verilebilmektedir.

1- Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

2- Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılmadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

3- Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

4- Acil nedenlerden veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancılara

5-Olağanüstü durumlarda kısa süreli ikamet izni verilebilmektedir. 

Bilimsel Amaçlı Araştırma Yapmak İçin Gelen Yabancı Kişiler

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları ve izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sormaları istenmektedir. Bu amaçla gelecek yabancı kişilere ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir. İkamet iznine başvuranların şartları yerine getirmeleri dahilinde 1 yıla kadar kısa süreli ikamet izni verilebilir. 

Mahkeme Kararı İle Kalması Uygun Görülen Yabancı Vatandaşlar

Daha önce ikamet tezkeresi almış veya T.C mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye’de kalması zorunlu olan vatandaşlara kısa süreli ikamet izni verilebilir. İkamet izin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir. 

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Yabancılar

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Randevu Sırasında Hazır Bulunması Gereken Belgeler

  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa olması yeterli)
  • Randevu Başvuru Formu
  • Yabancı Sağlık Sigortası
  • Yabancı uyruklu kişiler otelde kalıyorsa rezevasyon belgesi
  • Vergi dairesinden alınan vergi numarası
  • Yabancı uyruklu kişi kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi
  • Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahütnamesi
  • Talep edilmesi durumunda gerçek nitelikte belgelenebilecek gelir belgesi (Yurt dışı birikim, aile desteği veya maaş hesabı olabilir) Eğer destekleyici Türk vatandaşı ise noter tasdikli gelir belgesi 

Önemli Uyarı:Tüm ikamet başvuru işlemlerinizi devletin resmi sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden yapınız ve kesinlikle farklı aracılar veya kişilerle bilgilerinizi paylaşmayınız..

Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz