Kaç Çeşit İkamet Var ?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

06/03/2023

Sayın Yabancı Sağlık Sigortası müşterilerimiz, Türkiye’de yaşayan yabancı misafirlerin hayatlarını kolaylaştırmak için sigorta ve ikamet süreçleri hakkında öğrendiğimiz yasal bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu haftaki blog yazımızda ‘’Kaç Çeşit İkamet İzni Vardır?’’ bunlardan bahsedeceğiz.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca altı çeşit İkamet İzin çeşidi bulunmaktadır;

●    Kısa Dönem İkamet İzni

●    Uzun Dönem İkamet İzni

●    Öğrenci İkamet İzni

●    Aile İkamet İzni

●    İnsani İkamet İzni

●    İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İkamet izni türlerini anlatmaya geçmeden önce öncelikle ikamet izninin tanımına bakalım.

İkamet İzni Nedir?

Türkiye’de doksan günden fazla süre ile kısa veya uzun dönem ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişiler ikamet iznine veya çalışma iznine sahip olmalıdır. Doksan günlük vize süresi dolduğu halde ikamet başvurusu yapmayan kişiler izin vize ihlali oluşur ve kaçak duruma düşmüş olurlar. Sonuç olarak bu kişilere Türkiye’ye giriş yasağı getirilebilir, para cezası alabilir veya ülkeden deport edilebilirler.

1)   Kısa Dönem İkamet İzni

Kimler kısa dönem ikamet izni alabilirler?

1)   Bilimsel araştırma amacıyla gelecek yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de ikamet amacı bilimsel araştırma yapmak olan yabancı uyruklu kişiler bilimsel araştırma iznine sahiplerse araştırmaya konu olan kurum veya kuruluştan izin belgesi almalıdırlar.

2)   Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklu kişiler ikamet izni talebinde bulunduklarında taşınmaz konutlarının olması ve konutu bu amaçla kullanıyor olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda aile üyeleri de konut üzerinde paylı mülkiyet hakkına sahipse ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

3)    Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de herhangi bir ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancı uyruklu kişi ikamet izni talebinde bulunmak istiyorsa işlerini kuracakları kişi veya şirketin davet mektubu ya da benzeri belgeleri getirebilirler.

4)   Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkiye’de hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancı uyruklu kişiler eğitim alacağı kurumdan eğitimin içeriğine dair gerekli bilgi ve belgeleri getirerek başvuru yapabilir.

5)   Öğrenci değişim programı çerçevesinde gelecek olan yabancı uyruklu kişiler: Bu amaç ile ikamet izninde bulunacak kişilerin ilgili kurum veya kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgelerini sunabilirler.

6)   Turizm amacıyla gelecek olan yabancı uyruklu kişiler

7)   Türkçe öğrenmek için bir Türkçe kursuna kayıt olacak olan yabancı uyruklu kişiler: Türkçe öğrenmek amacıyla ülkemize gelecek olan yabancı uyruklu kişilere bu ikamet izni türü en fazla iki defa verilebilir. Kurs süresi bir yıldan az bir süre ise ikamet izni kurs süresini geçemez. Kursu verecek olan kurum yabancı uyruklu kişinin kursa başlama ve devam durumu hakkında güncel bilgileri il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

8)   Kamu sağlığını tehdit eden herhangi bir hastalık taşımamak şartıyla Türkiye’de tedavi görecek olan yabancı uyruklu kişiler: Bu amaçla ikamet iznine başvuracak kişilerin öncelikle kamu veya özel hastanelerde kabulü olup olmadığına bakılır. Tüm tedavi masraflarını ödediğine dair belgelerini getiren kişilerden yabancı sağlık sigortası istenmez.

9)    Adli veya idari makamların taleplerine veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancı uyruklu kişiler

10)  Bir kamu kurumu aracılığıyla Türkiye’de eğitim, staj, araştırma veya kurslara katılacak olan yabancı uyruklu kişiler

11)  Yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu kişilerden mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde ikamet başvurusu yapan kişiler

12) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler

2) Uzun Dönem İkamet İzni

Kimler uzun dönem ikamet izni alabilir?

-Türkiye’de kesintisiz olarak en az sekiz yıl ikamet etmiş olan yabancı uyruklu kişiler

-Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uyan yabancı uyruklu kişiler

Uzun dönem ikamet süresi ne kadar süre ile düzenlenir?

Uzun dönem ikamet izni süresiz olarak düzenlenir.

Uzun dönem ikamet izni başvurusu için şartlar nelerdir?

-Türkiye’de kesintisiz olarak en az sekiz yıl ikamet izni ile ikamet etmiş olmak

-Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak

-Son üç yıl içerisinde herhangi bir sosyal yardım almamış olmak

-Kendisinin, varsa ailesinin geçimini sağlayabilecek yeterli gelire sahip olmak

-Kamu güvenliği ve düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturmamak

3) Öğrenci İkamet İzni

Kimler öğrenci ikameti alabilir?

-Türkiye’de bir yükseköğrenim kurumunda önlisans, lisans, doktora Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi seviyelerinin herhangi birinde eğitim alacak olan yabancı uyruklu kişiler.

Öğrenci ikamet izni kaç yıllık süreyle alınabilir?

Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de eğitim almaya gelen yabancı uyruklu kişilere öğrenim süreleri boyunca ikamet izni verilebilir.

4) Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni kaç yıl süreyle düzenlenebilir?

Aile ikamet izni en fazla üç yıl olarak düzenlenebilir.

Aile ikamet izni kimlere verilebilir?

Türk vatandaşlarının 5901 sayılı kanunun 28. Maddesi kapsamında olan kişilerin veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar veya mültecilerin ve ikincil koruma statüsüne sahip kişilerin;

a)    Yabancı eşine,

b)   Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı uyruklu çocuğuna

c)    Kendisi veya eşinin bağımlı yabancı uyruklu çocuğuna

5) İnsani İkamet İzni

Kimler insani ikamet alabilir?

-Çocuk için yüksek yarar söz konusu olduğu durumlarda,

- Türkiye’ye giriş yasağı alan veya hakkında sınır dışı edilme kararı çıkarılan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den çıkışlarının mümkün olmadığı durumlarda,

- Olağanüstü durumlarda,

- Kanunun 55. Maddesi uyarınca yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı edilme kararı alınmadığında,

- Başvuru sahibi kişinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemleri sürecinde,

İnsani ikamet izni kaç yıllık süreyle düzenlenebilir?

Bakanlık tarafından belirlenen süreyle kısıtlı olmak şartıyla Genel Müdürlüğün onayı alınarak valilikler tarafından insani ikamet izni verilebilir ve bu izin uzatılabilir.

6) İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Kimlere insan ticareti mağduru ikameti verilebilir?

İnsan ticareti mağduru olduğu belirlenen kişilere bu ikamet türü verilir.

İnsan ticareti mağduru ikameti ne kadar süreyle düzenlenir?

Bu ikamet türü valilikler tarafından otuz gün süreyle düzenlenmektedir. Bu ikamet izni en fazla altı ay süreyle uzatılabilir ancak bu süre toplamda üç yılı geçemez.

Bu haftaki yazımızda ülkemizde kaç çeşit ikamet türü olduğundan ve bu ikamet türlerinin şartlarından bahsettik.

E-ikametsigorta.com olarak sigorta satın alma süreçleri kadar sigortanızı satın alma sonrası süreçlerinizde de her zaman sizlere destek sağlamaktayız. Müşteri hizmetlerimiz 7 gün, 4 dilde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyar.

Saygılarımızla,

E-İkamet Sigorta Ekibi

Web Sitesi: https://www.e-ikametsigorta.com/

İletişim: +90 212 355 89 89

WhatsApp: wa.me/905304682003

Adres: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 Beşiktaş, İstanbul     

Önemli Not; Bütün ikamet işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî web sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden bizzat kendiniz gerçekleştirin. Üçüncü kişilerle ve aracılarla kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan sakınınız. İkamet başvurunuzu bu site dışında kesinlikle yapmayınız. 

Tags:страхование проживания;иностранное медицинское страхование;страхование для иностранцев;медицинская страховка для вида на жительство в Турции;страхование проживания. страхование вида на жительство; Иностранное медицинское страхование; Страхование для иностранцев; Медицинская страховка для вида на жительство в Турции; Страхование проживания; страховка для внж в турции ;e-ikamet.goc.gov.tr ; медицинская страховка иностранца.: Insurance for Residence , Foreign Health Insurance; Insurance for Foreigners , Health insurance for residence permit in Turkey , Residence Insurance , страховка длявнж в турции , www.e-ikamet.goc.gov.tr , Foreigner Health Insurance , İkamet insurance , Yabancı Sağlık Sigortası , Yabancı Sigorta, Oturum İzin Sigorta , Göç İdaresi Sigorta , E-İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sağlık Sigortası , İkamet Sigorta , Turkish Citizenship , Ankara Sigorta , Türk Nippon Sigorta , Sompo Japan Sigorta , Arex Sigorta , Groupama Sigorta , Demir Sigorta , İkamet için Sigorta , İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sigortası, ikamet sigortası

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz