İkamet İzni ( İkamet Tezkeresi ) Nedir? İkamet İznini Kimler Alabilir?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

25/04/2022

İkamet İzni ( İkamet Tezkeresi ) Nedir? İkamet İznini Kimler Alabilir?

Bu yazımızda size ikamet izninin ne olduğundan ve kimlerin ikamet izni alma zorunlulukları olduğundan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağız. İkamet Tezkeresi olarak da adlandırılan ikamet izni ülkemize yasal giriş ile giriş yapan yabancı misafirlerimizin vize sürelerinin dolmasının ardında da kalmaya devam etmelerini sağlayan izindir. 

Pasaport veya pasaport yerine geçen resmi belgeyle ülkeye giriş yapan yabancı misafirler, vize veya vize muafiyeti süresi aşıldıktan sonra da ülkede ikamet etmek istiyorlarsa ikamet tezkeresine başvuru yapma zorunlulukları bulunmaktadır. İkamet izni başvurusunu, Türkiye’ye giriş yaptıkları süreden vize sürelerinin dolumuna kadar olan süre içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğer vize ya da vize muafiyet süreleri dolduktan sonra ikamet izni başvurusu yapılırsa kabul edilmeyecektir. Bu süre kaçırılırsa yurtdışına tekrar çıkış yapılması talep edilecektir.

İkamet izni başvurusu 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana yurt dışındaki temsilciliklerimizce alınmaktadır. Ancak yurt dışı temsilciliklerimizin hazırlık süreci sebebiyle ikamet izni başvuruları emniyet müdürlükleri ve göç idaresi ofislerinde de yapılabilmektedir. 

Bazı durumlarda ikamet izinlerinden muaf olunur. İkamet izninden muaf olan yabancı misafirlerimiz şunlardır: 

  • Vize veya vize muafiyet süresince Türkiye’de bulunanlar,
  • Çıkış iznini almak kaydı ile Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler,
  • Uluslararası Koruma Başvurusu “Kayıt Belgesi” olanlar,
  • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu anlaşmalar sayesinde ikamet tezkeresinden muaf/hariç tutulanlar,
  • Türkiye’de diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak kaydı ile, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca duyurulanlar,
  • Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi sahibi olanlar,
  • Vatansız kişi kimlik belgesi sahip olanlar,
  • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar ikamet izninden muaf tutulanlar arasındadır.

İkamet iznine başvuru yapmak isteyen yabancı misafirlerin amaçlarına uygun vize veya vize muafiyeti ile giriş yapmaları ve pasaportlarında son giriş tarihinin gösterildiği kaşe bulunması gereklidir. 

İkamet izinleri dolduktan sonra bu süreyi uzatmak isteyen yabancı misafirlerin ikamet izinlerini zamanında uzatmaları zorunludur. Bu zaman ise ikamet izin sürelerinin dolumundan iki ay öncesine denk gelmektedir. İkamet izin süresi bitiminden önce uzatma yapmayan yabancı misafirler kaçak duruma düşebilir ve yurtdışına çıkış yapmaları zorunluluğu doğar. Ancak “kabul edilebilir” zorunlu mazereti olanlar süreleri dolduktan sonra da başvuruda bulunabilirler.

İkamet iznini aldıktan sonra ikamet ettikleri ilden başka bir yerde ikamet adreslerini taşıyan misafirlerimiz ise taşındıkları adresleri en geç 20 gün içerisinde bildirmeleri zorunludur. Yeni ikamet adreslerinde yeniden ikamet izni alma zorunlulukları bulunmaktadır. İkamet izin türleri değişmiyorsa harcı ödenmiş olan süre tekrar harca dahil değildir. 

İkamet tezkeresinin kaybolması, çalınması veya yıpranması durumlarında ise ikamet izin belgesi yeniden düzenlenmektedir. İkamet tezkeresini kaybedenler, ikamet ettikleri yerdeki emniyet müdürlüğüne giderek “kayıp eşya tutanağı” almalı ve en kısa sürede ikamet tezkeresini aldıkları kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu işlemde ikamet izin belgesinin ücreti tam alınırken bu iznin harcı yarım harç olarak alınır.

Yabancı misafirlerin evlenmesi, boşanması veya bilgilerinde (konut adresi değişikliği vb.) herhangi bir değişiklik olması durumunda 20 iş günü içerisinde bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 

İkamette kesinti, zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, 1 yılda toplam 6 ayı geçen veya son 5 yıl içerisinde toplam 1 yılı aşan Türkiye dışında kalışlara denir. İkamet süresinde kesinti olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.

Öğrenci ikamet hesaplamaları ise kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Çalışma izin sürelerinde çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir. 

E-ikametsigorta olarak ikamet izin başvuru süreçlerinde aklınızda oluşabilecek tüm sorulara yanıt getirmeye çalıştık. İkamet tezkerelerinizle ilgili yazımızda ve sitemizde ulaşamadığınız bir sorunuz olursa bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Önemli Uyarı:Tüm ikamet başvuru işlemlerinizi devletin resmi sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden yapınız ve kesinlikle farklı aracılar veya kişilerle bilgilerinizi paylaşmayınız..

Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz