Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

19/10/2020

Ferdi Kaza Sigortası

Sayın Yabancı Sağlık Sigortası müşterilerimiz, Bu blog yazımız ile sizin için temel sigorta çeşitlerini inceleyecek olduğumuz yazımıza devam ediyoruz. Bu seri ile birlikte sizlere temel sigorta çeşitleri hakkında daha detaylı bir bilgi sunmak ve bu konu hakkında aklınızdaki soru işaretlerini gidermiş olmayı planlıyoruz. Bu haftanın konusu olan Ferdi Kaza Sigortası, Haydi incelemeye başlayalım.

Bu sigorta ile sigortalının, sigorta süresi içinde karşı karşıya kalacağı kazaların sonuçlarına karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alınır. Kaza kelimesinden maksat; ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi, yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Kaza Sonucu Vefat 

Poliçede belirlenen kapsam ve koşullarda olan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1yıl zarfında ölümüne sebebiyet verdiği hallerde, sigorta teminat bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine yüzde yüz oranla ödenir.

Kaza Sonucu Daimi-Sürekli Sakatlık 

Poliçede belirlenen kapsam ve koşullarda olan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl zarfında daimi/sürekli maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B maddesindeki yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir. 

Ferdi Kaza Sigortası İsteğe Bağlı Teminatlar

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmiş olması şartıyla sigortalı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan maksimum meblağa kadar ödemesini geri alabilir.

Gündelik Tazminat 

Ferdi Kaza Genel Şartlarının poliçede özel şartlarına aykırı düşmeyen hükümleri saklı kalmak suretiyle; sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak durumu oluşursa, kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar maksimum 200 gün süreye kadar poliçede yazılı limitler dâhilinde gündelik tazminat da ödenir.

Acil Tıbbı Yardım

·       Tıbbi Danışmanlık

·       Acil Sağlık hizmetleri

·       Acil Kara Ambulansı hizmeti

·       İlaç ve Sarf Malzemesi

E-ikametsigorta.com, ikamet için yabancı sağlık sigortası hizmeti sunan bir Online satın alma platformudur. Yabancı sağlık sigortası hizmetlerimiz için lütfen web sitemizin ana sayfasını ziyaret ediniz. 

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Önemli Not; Bütün ikamet işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî web sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden bizzat kendiniz gerçekleştiriniz. Üçüncü kişilerle ve aracılarla kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan sakınınız. İkamet başvurunuzu bu site dışında kesinlikle yapmayınız.

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz