Çalışma İzni Nedir? Koşulları Nelerdir?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

25/05/2020

Çalışma İzni Nedir? Koşulları Nelerdir?

Bilindiği üzere Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancı kişilerin yabancı sağlık sigortası yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır. İkamet izni için yabancı sağlık sigortası hizmeti veren sitemiz de, sizlere ihtiyacınız olacak her türlü bilgiyi de sağlamak için hizmetinizde olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuzda sizlere çalışma izni süreçlerinden bahsedeceğiz. 

Çalışma izni, Türkiye’de iş yapmak isteyen, çalışmak isteyen yabancı kişilerin almaları gereken izindir. Bu izni alan kişilerin ya da çalışma muafiyeti bulunan kişilerin ayrıca oturma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni ya da çalışma muafiyeti oturma izni yerine de geçmektedir.

Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

Yabancılar ülkeye giriş yaptıktan sonra en geç 20 gün içinde Adres Kayıt Sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunanlar yabancılar vizeden muaftırlar.

Başvuru Türleri 

 • Yurt İçi İlk Başvuru : Ülkemizde olan ve minimum 6 ay geçerli ikamet iznine sahip olan yabancılar için yapılır. Bu koşulda 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.
 • Yurt Dışı İlk Başvuru : Yabancı kişinin ikamet izni olmadığı koşulunda, uyruğunda olduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma izni başvurusunda bulunur. Kendisine verilecek 16 haneli referans numarasına sahip olur.
 • Uluslararası Koruma Başvurusu : Ülkemizde uluslararası koruma altında olanlar ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için geçerlidir. Yabancı Uluslararası koruma ikamet iznine sahiptir.
 • Geçici Koruma Başvurusu : Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için geçerlidir. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptirler.
 • Uzatma Başvurusu- İlgili bakanlıktan alınmış devam eden çalışma izninin devamı için yapılır. ilk iznin bitiş tarihinden önce 2 aylık süre içinde yapılması zorunludur.

Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılması

Çalışma izni uzatma başvurusu izin bitiş tarihine 2 aydan itibaren ilk başvuru gibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirili.

 • Çalışma izin başvurusunun Bakanlıkça olumlu görülmesi hâlinde yabancı kişiye, 

·       iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemek koşulu ile, 

·       Gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak koşulu ile ilk başvuruda max 1 yıl olmak kaydı ile çalışma izni verilebilmektedir.

 • Uzatma başvurusu çalışma izni bitiminden önceki 2 aylık sürede yapılır.
 • Bakanlıkça verilmiş çalışma izin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru max 2 aylık sürede olmak koşulu ile, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması zorunludur.
 • Çalışma izninin süresinin bitişinden sonra yapılan süre uzatım başvuruları geçersizdir.
 • Çalışma izninin uzatılması ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.
 • 1 yıllık çalışma süresinden sonra, uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda max 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.
 • Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru gibi değerlendirilir. 

Dikkat edilecek hususlar

 • Çalışma izninin uzatılması yapılmadığında ya da Bakanlıkça uzatma başvurusunun reddedilmesi ve yabancının geçerli bir ikameti bulunmaması halinde ilgili yabancı kişi 10 gün içerisinde ülke dışına çıkmak zorundadır.
 • Çalışma izni uzatımında yabancının önceki çalışma izni süresi içindeki durumu, sosyal güvenlik sistemindeki durumu, işveren ise; ülke ekonomisine ve tam istihdama katkısı, firmanın mali durumu ve ödediği vergiler vb. gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

Çalışma İzni Başvurusunda Dikkat edilecek Hususlar

 • Türkiye’de İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığa online olarak çalışma izni başvurusu yapabilir. 
 • Yabancının ikamet tezkeresi yok ise, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarası ile Bakanlığa online çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Sisteminde işyeri kaydını oluşturacak olan işyeri SGK E-bildirge kullanıcısının kendi adına elektronik imzası olması gerekir.
 • İş sözleşmesi düzenlenip iki tarafın da imzalaması gerekmektedir.
 • Başvurularla ilgili tüm işlemler E-Devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır.
 • Başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak Genel Müdürlüğe gönderilmemektedir.
 • Yabancıya ait fotoğraf çalışma izni kartına basılacağı için son 6 ay içinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz ( biyometrik ) olmalıdır ve doğru yüklenmelidir.
 • Özellikle ev hizmetleri olmak üzere başvuru sürecindeki yazışmaların yapılacağı elektronik posta ( e-mail ) adresinin başvuru sahibine ait olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde başvuru sahiplerinin süreçlerden haberi olmayabilir ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya gelebilmektedirler.
 • E-Devlet şifresi ve e-imza şifresi kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.
 • Çalışma izni alındıktan sonra 30 gün içinde SGK bildirilmelidir.
 • Yabancı ile çalışmayı sonlandıktan sonra SGK bildirimi ile sisteme girip çalışma izni sonlandırılmalıdır.

Geçiçi Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzin Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar 

 • Başvuru için işyeri kaydının oluşturulması gerekmektedir. 
 • İşveren kaydı, yabancının çalışacağı adrese ait SGK işyeri tescil numarası üzerinden “Yeni İşyeri” alanı seçilerek oluşturulmalıdır. 
 • İşveren kaydının SGK işyeri tescil numarası üzerinden yapıldığı koşullarda, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilen yabancının çalışacağı adres ile SGK işyeri sicil numarasıyla yapılan sorgulamadan gelen adresin aynı olması dikkat edilmelidir. 
 • Ulusal Adres Veri Tabanında bulunmayan adresler için yabancının çalışacağı adrese ilişkin işyerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyenin numarataj servisine gidilerek işyeri adres kaydının yapılması gerekmektedir. 
 • SGK işyeri tescil numarasından gelen adresin güncel olmaması durumunda bu adresin SGK’dan güncellemesi gerekmektedir. 
 • Kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların işyeri SGK tescil numaralarının bulunmaması halinde ise; işyeri kaydının, “Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar” alanından, yabancının 99 ile başlayan kimlik numarası ile oluşturulması ve yabancının işyeri adresinin manuel olarak girilmesi gerekmektedir. 
 • Harç tutarlarının bildirilen tutarlarda ve doğru hesap numaralarına yabancının 99 la başlayan kimlik numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.  

Geçici Koruma Kapsamındaki Çalışma İzin Başvurularında İstenilen Belgeler

 • İş Sözleşmesi (sözleşme herhangi bir formatta olabilir, ancak işveren unvanı ve adresinin, yabancının kimlik bilgilerinin, yabancının işyerinde yapacağı görevin, alacağı aylık brüt ücret gibi bilgilerin eksiksiz belirtilmesi ve yabancı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir)
 • DİKKAT: Kendi adına ve hesabına gerek şahıs gerekse sermaye şirketi kurarak bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranmaktadır. 
 • Bu kapsamda bulunan yabancılar için “iş sözleşmesi” alanına ticaret sicil gazetesi, esnaf sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi gibi yabancının işyeri sahibi olduğunu gösterir belgenin taranması, ayrıca otomasyon sisteminde “Yabancı Şirket Ortağı / İşyeri Sahibi” alanının işaretlenmesi gerekmektedir. 
 • Dernek ve vakıflar için, ilgili kurumlarından alınmış güncel faaliyet izin belgesi olmalıdır.
 • Fotoğraf (Yabancıya ait fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli, ön cepheden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, arka fonu beyaz ( biometrik ) olmalıdır ve doğru ölçeklendirerek yüklenmelidir.) 
 • Yabancının eğitim meslek mensubu olarak çalışacak olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” olmalıdır. 
 • Yabancının, sağlık meslek mensubu olarak çalışacak olması, çalışacağı ildeki İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ‘Ön izin belgesi’ ve Sağlık Bakanlığından alınan kurum ruhsatı olmalıdır. 

Çalışma izni için başvuru yapmak isteyenler, sürelerini uzatmak veya çalışma izinlerini sonlandırmak isteyenler http://www.calismaizni.gov.tr/ adresi üzerinden e-izin sistemi ile kolayca işlemlerini yapabilirler.

Yabancı sağlık sigortası ve diğer tüm sigorta ihtiyaçlarınız / hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı bir hafta olmasını dileriz. 

E-İkamet Sigorta Ekibi

Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz