Aile İkamet İzni Nedir? Kimlere Verilir?

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

10/06/2022

Aile İkamet İzni Nedir? Kimlere Verilir?

Bu hafta E-ikametsigorta.com’da ikamet izin çeşitlerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Ülkemize gelen yabancı kişiler, ikamet izni çeşitlerinden hangilerine başvuru yapacaklarını, hangi ikamet izinlerinin hangi şartlarda verildiğini bu yazı dizimizden bulabilir. İkamet izni için gerekli olan yabancı sağlık sigortası için poliçelerini de yine sitemiz üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde alabilir. 

Aile ikamet izni, ülkemize gelerek ikamet izni alan yabancı kişilerin, birinci dereceden yakınlarına verilen refakat amaçlı verilen ikamet iznidir. Aile ikamet izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. 

İkamet izni sahibi olan yabancı kişi destekleyici konumdadır. Bu kurala göre;

  • Yabancı eşine,
  • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
  • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilir. 

Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancı kişinin birden fazla eşi olması halinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancı kişinin tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir. 

Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır. 

Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Aile ikamet izni olan yabancı kişiler aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir: 

  • Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancı kişilerden en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.) 
  • Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,
  • Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Aile ikamet izni süresi, her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir. Hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. 

Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancı kişilerin Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. 

  • Destekleyicide aranan şartları karşılamak, ( Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli yabancı sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, en az 1 yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması ) 
  • Desteleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak, ( Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile izni almak amacıyla yapılmamış olması )

Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması gibi hallerde aile ikamet izni verilmez, verilmiş ise iptal edilir, süresi biten izinler uzatılmaz.

Aile ikamet izni başvuru süreciyle ilgili bilgilendirmeyi dinlemek için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan videoyu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=YrdE3ySKzf8

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Önemli Uyarı: Tüm ikamet başvuru işlemlerinizi devletin resmi sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ sitesinden yapınız ve kesinlikle farklı aracılar veya

kişilerle bilgilerinizi paylaşmayınız.

Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz