Image
درباره اجازه اقامت آموزشی-پرورشی و تحصیلی

اتباع خارجی بالغ بالای هجده سال که خواستار تحصیل در مراکز آموزش عالی کشور تورکیه باشند و یا افرادی که بدون داشتن اقامت خانوادگی خواستار تحصیل در مدارس ابتدائی و راهنمائی باشند، می توانند برای طول مدت تحصیلشان برگه اقامت دریافت کنند.

اتباع خارجی ای که متقاضی اقامت تحصیلی می باشند، ابتدا ملزم به ثبت نام در موسسه یا مرکز آموزشی مد نظر خود هستند. سپس باید با در دست داشتن برگه ثبت نام به کنسول گری های کشور تورکیه واقع در کشور خود مراجعه کرده و با ویزای تحصیلی وارد کشور تورکیه شوند.

اتباع خارجی ای که با ویزای تحصیلی وارد کشور تورکیه می شوند، می توانند در مدت اعتبار ویزای خود به موسسات مورد نظر در استان مورد اقامت خود مراجعه و نسبت به درخواست برگه اقامت اقدام کنند. برای اتباع خارجی که درخواست خود را ارائه دهند برای طول مدت تحصیلشان اجازه اقامت صادر خواهد شد.

Image

.

. اولین و تنها وبسایت پرداخت آنلاین، صدور آنی بیمه نامه و فروش بیمه اتباع خارجی در کشور تورکیه خرید
Rating
5.0
2879 reviews
انتخاب کنید