Image
درباره اجازه اقامت خانوادگی- همراهی

فامیل های درجه یک یا خانواده اتباع خارجی ای که به هر دلیلی به کشور تورکیه آمده و اجازه ( برگه ) اقامت اخذ کرده باشند، میتوانند اجازه اقامت با هدف همراهی کسب نمایند. تبعه خارجی دارای برگه اقامت بعنوان اسپانسر یا حامی شناخته می شود. بنابراین همسر خارجی شخص حامی، فرزند خارجی و غیر بالغ حامی و یا همسرش و فرزند خارجی ای که شخص حامی یا همسرش ملزم به سرپرستی وی باشند حتی اگر سنش بیشتر از هجده سال باشد نیز می توانند درخواست اقامت بدهند.

اجاره اقامت اتباع خارجی ای که با شهروند تورکیه ای ازدواج کرده باشد

اتباع خارجی ای که با شهروند تورکیه ای ازدواج کرده باشد، بعد از ازدواج رسمی می توانند درخواست برگه اقامت بدهند

اتباع خارجی ای که در کشور تورکیه ازدواج کرده باشند
اتباع خارجی ای که پروسه ازدواجشان در کشور تورکیه انجام شده باشد پس از ثبت در اداره ثبت احوال تورکیه می توانند برای اخذ اقامت خانوادگی اقدام کنند

همسر و فرزندان اتباع خارجی ای که برگه اقامت داشته باشند
همسر و فرزندان اتباع خارجی ای که برگه اقامت داشته باشند نیز می توانند درخواست برگه اقامت بدهند

اجازه اقامت کودکان خارجی
فرزندان کوچک تر از هجده سال که پدر یا مادرشان در کشور تورکیه اقامت داشته باشند، می توانند والدین خود را همراهی کنند

  • در اجازه های اقامت خانوادگی، افرادی که هزینه های اتباع خارجی ای که با هدف رسیدن به خانواده هایشان به کشور تورکیه بیایند و درخواست اقامت داشته باشند را بعهده بگیرند و از طرف درخواست کننده ها بعنوان پشتیبان معرفی شوند، چه شهروند کشور تورکیه باشند چه بصورت قانونی در تورکیه اقامت داشته باشند، بعنوان اسپانسر و حامی شناخته می شوند.
    بدلیل اینکه افراد زیر هجده سال نمی توانند درآمدی داشته باشند، بعنوان حامی پذیرفته نمی شوند. بنابراین پدر و مادر خارجی فرزندی که اجازه اقامت داشته باشد نمی توانند وی را همراهی کنند. اتباع خارجی دارای شرایط ذکر شده می توانند اجازه اقامت کوتاه مدت دریافت کنند.
  • بدلیل اینکه افراد زیر هجده سال نمی توانند درآمدی داشته باشند، بعنوان حامی پذیرفته نمی شوند. بنابراین پدر و مادر خارجی فرزندی که اجازه اقامت داشته باشد نمی توانند وی را همراهی کنند. اتباع خارجی دارای شرایط ذکر شده می توانند اجازه اقامت کوتاه مدت دریافت کنند.
Image

.

. اولین و تنها وبسایت پرداخت آنلاین، صدور آنی بیمه نامه و فروش بیمه اتباع خارجی در کشور تورکیه خرید
Rating
5.0
3018 reviews
انتخاب کنید