Image
بیمه سلامت برای اتباع خارجی

طبق قانون جمهوری تورکیه اتباع خارجی ای که خواستار اخذ برگه اقامت باشند، ملزم به دریافت بیمه سلامت می باشند. اتباع خارجی ای که وقت ملاقات برگه اقامت دریافت کرده باشند، باید در زمان مراجعه وقت ملاقات نسخه اصلی بیمه نامه سلامت خود را ارائه دهند.

حداقل شرایط بیمه سلامت

با قرارداد بدون قرارداد
حداکثر حد مجاز سالانه حق مشارکت حداکثر حد مجاز سالانه حق مشارکت
درمان سرپائی 5.000 TL %20 بیمه شده
%80 شرکت
5.000 TL %40 بیمه شده
%60 شرکت
درمان با بستری نامحدود %0 بیمه شده
%100 شرکت
50.000 TL %20 بیمه شده
%80 شرکت

نهاد ها یا شرکت های طرف قرارداد
Ankara Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Demir Sigorta
Gulf Sigorta • تعهد درمان با بستری

  1. خدمات بیمارستان ( عمل، اتاق عمل، بیهوشی، دارو، آزمایشگاه،رادیولوژی و سایر )
  2. در مدت استراحت در بیمارستان، هزینه های اتاق، تخت، خورد و خوراک و همراه
  3. نقل و انتقال قرنیه، کلیه، لوزالمعده،کبد، قلب،ریه
  4. هزینه های ESWL، Gamma Knife
  5. آنژیوگرافی عروق کرونر
  6. در مدت درمان با بستری، همه آزمایشات و مشاهدات بیوشیمی، میکروبیولوژی، پاتولوژی، رادیولوژی با هدف شناسایی و مشاهده
  7. درمان فیزیکی بعد از جراحی و عمل
  8. خدمات معاینه پزشکی که در خانه شخص بیمه شده با هدف خدمات اجتماعی و کمک کردن به وی در فعالیت های زندگی روزانه اش انجام می شود
  9. شیمی درمانی، رادیوتراپیو دیالیز
  10. درمان هایی مانند مسمومیت غذایی، گچ چیری، درمان سوختگی های ساده که پروسه درمانی آنها کمتر از 24 ساعت طول می کشد ( مراقبت و تشخیص )
  11. هزینه های اعضای مصنوعی در صورت تصادف یا بیماری که منجر به قطع عضو شود
  12. درمان های مربوط به واحد های مراقبت ویژه
  13. درمان های مربوط به دندان و بینی برای مصدومیت های ایجاد شده در تصادفات رانندگی

  تعهدات درمان های سرپایی

  1. معاینه پزشک
  2. آزمایشات با هدف تشخیص
  3. دارو
  4. فیزیک درمانی
  1. ارائه بیمه نامه سلامت شخصی جدید در طول مدت اجازه اقامت
  2. ابطال اجازه اقامت
  3. ارائه برگه نشان دهنده مشمول شدن فرد به بیمه سلامت عمومی مطابق قانون شماره 5510بیمه های اجتماعی و بیمه سلامت عمومی
 • میتوانید بیمه نامه ای با تعهدات بیشتر از تعهدات حداقلی انتخاب کنید. بدین منظور تماس با ما کاقی خواهد یود. متخصصان بیمه ما مناسب ترین بیمه نامه را یه شما پیشنهاد خواهند داد.

 • اتباع خارجی ای که توسط شرکت های بیمه خارج از کشور تورکیه بیمه شده اند، باید بیمه نامه خود را در کشور تورکیه ثبت کنند. بدین منظور شرکت بیمه مذکور باید از طرف یکی از دفاتر رسمی در کشور تورکیه تایید شود.
 • همسر و فرزندان اتباع خارجی ای که دارای اجازه کار می باشند در صورتی که بتوانند از خدمات تضمین سلامت شخص دارای اجازه کار استفاده بکنند، نیازی به بیمه نامه سلامت جداگانه ندارند. گرفتن برگه مشروط از طرف مراکز SGK برای این افراد کافی می باشد.
Image

.

. اولین و تنها وبسایت پرداخت آنلاین، صدور آنی بیمه نامه و فروش بیمه اتباع خارجی در کشور تورکیه خرید
انتخاب کنید