Image
آیا میخواهید با ما کار کنید
اکنون درخواست کنید
از طریق E-IkametSigorta به کسب کار خود برسید

E-IkametSigorta فرصت های شغلی هیجان انگیزی دارد که ما صدها مشتری و نامزد خوشحال را در اختیار شما قرار می دهیم که هر روز در کار خود آنها را لمس می کنیم.

ما به همه خوش آمدید میگوییم با تجربه ویا بدون تجربه مه معتقدند به فرهنگ کار ‌کار ما خیلی اضافه خواهند کرد

اگر مایل به همکاری با ما هستید، به صورت پاره وقت یا تمام وقت، فرم زیر را پر کنید

اکنون درخواست خود را ارسال کنید

پیشاپیش از توجه شما سپاسگزارم

فرم تقاضای کار
اطلاعات شخصی
اطلاعات تماس
اطلاعات آموزشی
لطفآ زبانی را که بلدید انتخاب کنید
تجربه کاری
انتخاب کنید