به مشتریانی که از طریق سایت e-ikametsigorta.com از شرکت ها و طرح های مشخص، بیمه خریداری کنند، کد دیجیتالی مانی به ارزش 50 و یا 100 لیر معتبر برای خرید از میگروس اهدا خواهد شد.
کد خرید دیجیتال مانی، پس از تکمیل خرید بیمه نامه، به آدرس ایمیل یا تلفن همراه ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.
این جشنواره در تاریخ های مابین 7 دسامبر 2022 تا 31 دسامبر 2023 معتبر است.
در صورت عدم استفاده از کد خرید تا 45 روز از تاریخ خرید بیمه نامه، اعتبار کد به پایان می رسد. برای کدهایی که تا این تاریخ استفاده نشده یا لغو شده اند، نمی توان کد جدید یا معادل نقدی کد استفاده نشده را درخواست کرد.
برای خریدهای انجام شده از فروشگاه ها، در یک خرید می توان از بیش از یک کد خرید دیجیتال استفاده کرد. اما در خریدهای بازار مجازی میگروس و میگروس فوری، در یک خرید می توان از یک کد خرید دیجیتال استفاده کرد.
در پوشش جشنواره، یک کد خرید دیجیتال متشکل از 16 رقم ارسال خواهد شد.
کدهای خرید دیجیتال یکبار مصرف و غیرقابل تقسیم شدن هستند. مبلغ باقیمانده در کد پس از خرید، قابل استرداد به صورت وجه، کارت هدیه و مانند آن نمی باشد.
با در نظر گرفتن این احتمال که در خرید محصولات متنوع و با وزن بالا از بازار مجازی میگروس و میگروس فوری، کل مبلغ فاکتور بیش از کارت هدیه باشد، می توان 80 درصد از مبلغ خرید را با کد خرید دیجیتال پرداخت کرد. 20 درصد باقیمانده سفارش نیز با اعمال روی کارت اعتباری شما نهایی می شود.
شرکت تجاری میگروس و e-ikametsigorta.com این حق را برای خود محفوظ می دارند که در تمامی شرایط جشنواره تغییرات ایجاد کنند و/یا جشنواره را متوقف کنند.
برای مصرف جشنواره، مشروبات الکلی، سیگار، افزایش مبلغ TL ، سبدهای سال نو، بسته های ماه مبارک رمضان و قربان لحاظ نشده است.
کد خرید دیجیتالی مانی را نمی توان به پول نقد یا ابزار پرداخت مشابه تبدیل کرد.
کد خرید دیجیتالی مانی که در محدوده جشنواره هدیه داده می شود، محدود است. پس از اتمام موجودی کد، حتی در صورت ادامه جشنواره، کد با کاربر به اشتراک گذاشته نخواهد شد.
برای بدست آوردن کد خرید دیجیتال مانی، باید بیمه خریداری شود و بیمه نامه خریداری شده نباید باطل گردد. در شرایط ابطال نیز با کسر مبلغ کد خرید دیجیتال مانی از حق بیمه، بازپرداخت انجام می شود.
این جشنواره برای خرید بیمه سلامت اتباع خارجی از وب سایت www.e-ikametsigorta.com معتبر است.
Rating
5.0
3102 reviews
انتخاب کنید