بیمه درمانی اتباع خارجی برای اخذ اقامت

با توجه به قوانین کشور جمهوری تورکیه اتباع خارجی مایل به اقدام برای شهروندی و اجازه اقامت مجبور به دریافت بیمه سلامت می باشند. اتباع خارجی مایل به اخذ وقت ملاقات برای اجازه اقامت در زمان ملاقات حضوری ملزم به ارائه اصل بیمه نامه سلامت و یا نسخه دارای امضای الکترونیکی آن می باشند.

بیمه نامه ما همچنین ساختار حداقل وثیقه تعیین شده در بخشنامه مربوط به بیمه نامه های سلامت مخصوص ویزا و درخواست های اجازه اقامت به تاریخ 2016.05.10 و به شماره 16/2016 را تحت پوشش قرار می دهد.

هزینه های درمانی برای تشخیص و درمان مسافران خارجی در موسسات درمانی و بهداشتی طرف قرارداد مطابق با حدود و ضمانت، درصد های پرداختی و موارد خاص مشخص شده در بیمه نامه پرداخت می شود. این هزینه ها را می توانید در جدول مندرج در بیمه نامه شخص بیمه شده طابع آن و مربوط به شرایط عمومی بیمه سلامت و مقررات بیمه سلامت شخصی و شرایط تعیین شده از طرف موسسات سلامت و درمانی مطابق با هر یک از این شرلیط را مشاهده کنید.

حداقل شرایط بیمه سلامت

با قرارداد بدون قرارداد
حداکثر محدودیت سالانه حق مشارکت حداکثر محدودیت سالانه حق مشارکت
درمان سرپائی 5.000 TL %20 بیمه شده
%80 شرکت
5.000 TL %20 بیمه شده
%80 شرکت
درمان با بستری نامحدود %0 بیمه شده
%100 شرکت
50.000 TL %20 بیمه شده
%80 شرکت

بیمه سلامت من کدام خدمات را شامل می شود؟

Rating
5.0
2987 reviews
انتخاب کنید