وقت مصاحبه اداره مهاجرت

"مشتریانی که بیمه سلامت مربوط به اتباع خارجی خود را از سایت ما خریداری میکنند ،در صورت تمایل اگر در شهر استانبول هستند میتوانند به دفتر کاری ما بیایند و در پروسه اخذ وقت مصاحبه از اداره مهاجرت آنها را همراهی کنیم تا این امر به سهولت انجام پذیرد و از بروز هر گونه خطا در گام های ثبت نام جلوگیری شود. ضمنا لازم به ذکر است برای پروسه ثبت نام هیچ هزینه ای از سمت ما دریافت نخواهد شد. و کاملا رایگان خواهد بود . مشتریانی که خارج از شهر استانبول زندگی میکنند هم در زمان ثبت نام جهت اخذ وقت مصاحبه در سایت اداره مهاجرت میتوانند به صورت تلفنی از ما راهنمایی های لازم را دریافت کنند تا دچار مشکل و سردرگمی نشوند."

انتخاب کنید