Yabancı Sağlık Sigortası Örnek Poliçe ve Genel Şartnamesi

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

04/08/2021


SİGORTALI BİLGİLERİ

Sigortalı No                 :                                                                                Pasaport No           :

Adı Soyadı / Ünvanı  :                                                                                 GSM No                   :

Telefon No                  :                                                                                Sigortalı Cinsiyet  :

Doğum Tarihi             :

Doğum Yeri                 :

Sigortalı Adresi          :TEMİNATLAR                                                                          TEMİNAT BEDELİ (TL)                                                                                                TEMİNAT PRİMİ (TL)

YATARAK TEDAVİ AYAKTA TEDAVİ DİĞER TEMİNATLAR

İLİŞİK TABLO İLİŞİK TABLO İLİŞİK TABLO

NET PRİM               :                                 189,11


GİDER VERGİSİ     :                                 0


TOPLAM PRİM       :                                 189,11PRİM ÖDEME BİLGİLERİ


Ödeme Tarihi                 Tutar (TL)


Peşinat            28.11.2019                       189,11* İşbu poliçe 10/05/2016 tarih ve16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

* Amerikan Hastanesi ve Poliklinikleri, Acıbadem/International Sağlık Grubu, Florence Nightingale Sağlık Grubu,LIV Hospital,Memorial

* Sağlık Grubu ve Anadolu Sağlık Merkezi KAPSAM DIŞIDIR.

* Ayakta tedavi teminatlarının toplamı yıllık 2.000.TL ile sınırlıdır.

* Yoğun bakım 90 gün ile sınırlıdır.

* Evde Tıbbi bakım en fazla 60 gün ile sınırlıdır.

* Anlaşmalı/Anlaşmasız kurumda Anlaşmasız operatör ücreti TTB oranında ödenmektedir.

* Ameliyat sonrası fizik tedavi 20 seans ile sınırlıdır.

* Anlaşmalı kurum ağına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

* Teminatlar EKO network anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir.

* İşbu sigorta sözleşmesi ile kapsam dahiline alınmış riskler ile, kapsam dışı bırakılmış risklerin yer aldığı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca onaylı Sigorta Genel Şartlarını ve klozlarını poliçeyle birlikte teslim aldım.

İşbu poliçe, basılı ve ekli genel şartlar, özel şartlar, klozlar ve sigortalının teklif ve beyanına göre düzenlenmiştir. Primin tamamının akit yapılır yapılmaz en geç ve kesinlikle poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Primin tamamı ödenmediği taktirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, sigortacının sorumluluğu başlamaz ve teslim edildiği günün bitimine kadar ödenmediği taktirde sigorta ettiren temerrüde düşer. Genel şartlar tarafınıza ulaşmadığı taktirde 216 5541100 TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. çağrı merkezinden talep edebilir veya www.turknippon.com'dan ulaşabilirsiniz. İşbu poliçe başlangıç tarihi tanzim tarihinden sonra ise teminat başlangıç tarihinde saat 12:00'de başlar.

İşbu poliçe 28.11.2019 tarihinde, saat 17:30:42 'da İSTANBUL'da tanzim edilmiştir.\n\n'' Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.''

SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI

Türk Nippon Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/ sigortalıların özel ve iş hayatlarında meydana gelecek bir hastalık, kaza sonucu ayakta ve yatarak yapılacak teşhis/ tedavi masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu Özel şartlar hükümlerine göre ekli poliçede belirtilen teminatlar, limitler ve uygulamaları dahilinde güvence altına almaktadır.

İşbu sigorta, poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir.

Bu sigorta, poliçede belirtilmiş teminatlardan, yine poliçede belirtilen limit ve uygulamaları esas alarak, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu Özel Şartlar dahilinde karşılar. İşbu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16/2016 sayılı Vize ve İkamet Taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminatın yapısını kapsamaktadır. Poliçenin geçerli olduğu Anlaşmalı Kurumlar listesine<http://www.turknippon.com> adresinden (yabancı uyruklular için sağlık sigortası) ulaşabilirsiniz.


BEKLEME SÜRELERİ

1 - Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının ilk doktor muayene ücreti dışında ayakta tanı, ayakta tedavi, küçük müdahale, cerrahi ve yatarak yapılan tüm teşhis ve tedavi harcamaları önceki şirketindeki ilk sigortalanma tarihini takip eden 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır:

Kanser, her türlü tümoral kitle, polip, lipom, nodül, ben (nevüs), kist ve benzeri kitle lezyonlarının alınması, bademcik(Tonsil), geniz eti(Adenoid Vejetasyon), kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi, her türlü fıtık(kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, perianal abse, sfinkterotomi, pilonidal sinüs(kıl dönmesi), fistül, fissür ameliyatları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hipertrofisi, prostat hastalıkları, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, safra kesesi, safra yolu, üriner sistem ve böbreğin taşlı hastalıkları, ESWL, Venöz yetmezlik ,varis, varikosel, hidrosel, myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıklarına yönelik tüm müdahale ve operasyonlar adhezyolizis, inkontinans, bartolin kisti ve absesi, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri(rahim sarkması), omurga ve disk hastalıkları ve tüm cerrahi girişimleri(bel fıtığı, boyun fıtığı vb.disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb), diz eklemi, kas ve bağ hastalıkları(menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), tünel sendromları, higroma, trigger finger, eklem rahatsızlıkları(omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.), omuz cerrahisi(habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu), katarakt, glokom ve tiroid hastalıkları, uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü girişim, uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar, Multiple Skleroz ve SLE(Lupus), tüm romatolojik hastalıklar, kist hidatik, organ yetmezlikleri, organ nakilleri, divertiküllere bağlı rahatsızlık / hastalıklar, inflamatuar barsak hastalıkları, tüm kronik hastalıklar(Karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi, pankreas, dalak hastalıkları, mide ve yemek borusu, hipertansiyon, kalp ve kalp damar hastalıkları, diabet, KOAH, astım, ince ve kalın barsak hastalıkları vb. ), Beyin ve beyin damarı hastalıkları , anevrizmalar , tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimler(anjio, ERCP vb), artroskopik, endoskopik ve laparoskopik girişimler, kemoterapi, radyoterapi ve kanser tedavisine yönelik diğer giderler. Şu kadar ki; Sigortacı, sigortalı / sigorta ettirenin beyanını/ belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir.

2 - Her türlü fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, algoloji uygulamaları Türk Nippon Sigorta'daki ya da kazanılmış haklarının verilmesi şartıyla önceki şirketindeki ilk sigortalanma tarihini takip eden 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır. İlk sigortalanma tarihinden başlamak üzere sadece yatarak tedavi poliçesi satın alan sigortalılar ayakta tedavi teminatı içeren planlara geçiş yapmaları halinde ayakta yapılacak fizik tedavi giderleri ve algoloji uygulamaları için 12 ay bekleme süresine tabii olacaklardır. 


TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

Sağlık Sigortası Genel Şartı'nın 2.Maddesine ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle; Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/ veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.

1. Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, doğuştan ileri gelen ve/ veya yapısal hastalık ve sakatlıkların ilk teşhis sonrası devam eden tetkik ve tedavileri, kalıtımsal hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar için yapılan masraflar,

2. Sigortalının herhangi bir hastalığı olmadan tetkik ya da korunma amacıyla yaptırılan doktor muayene ve laboratuar / röntgen v.b.uygulamaları, tedaviler, hastalıkların erken tanısına yönelik uygulamalar, check - up'lar, ilaç ve aşı masrafları,

3. Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her   türlü masraf,

4. Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler, bilimselliği kanıtlanmamış deneysel tedaviler, kayroprakter uygulamaları, PRP, kanser tedavileri haricindeki kök hücre nakli ve kök hücre kullanımı,

5. Motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu ile ilgili tüm giderler,

6. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, estetik amaçlı teşhis ve tedaviler, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ameliyatları, meme küçültme ameliyatı, lazerli epilasyon, her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi uygulamaları (puva tedavisi hariç),telenjektazi, cilt hemongiomlarına yönelik tedaviler, yüzeyel varis tedavileri (sklerozan varis tedavisi, endovenöz lazer tedavisi, her tür lazer tedavileri gibi), 

Poliçenin Aslıdır                Sayfa 3 / 12

1.Basım 31108001

9d70d938-3f51-4326-a6c4-9f406c418799

7. Pes planus ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışındaki skolyoz, kifoz, lordoz ile ilgili masraflar,

8. Septum deviasyonu, burun mea darlığı ve komplikasyonlarının masrafları, 9.Konka hipertrofisi ve Halluks Valgus teşhis ve tedavi masrafları

10. Elektron Tomografi(EBT), Volüme Bilgisayarlı Tomografi(VCT) ve benzeri cihazlar ile yapılan koroner arter kalsiyum tarama testi, çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi cihazları ile yapılan koroner arter angiografileri - tarama amaçlı sanal bronkoskopi, sanal kolonoskopi masrafları,

11. Spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları,

12. Uyku bozuklukları, uyku apnesi ve horlamaya yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve yardımcı cihaz masrafları, 13.İmmunoterapi ve alerji testleri(cilt testleri, serumda kantitatif antijen tayinleri ve diğer tetkikler),

14.Gebelik ve doğum ile ilgili tüm masraflar ve kuvöz masrafları 15.Organ sağlanması ya da donör için yapılan masraflar,

16. Kanser ameliyatları sonucu uygulanan meme protezi ve meme ucu rekonstruksiyonu

17. Şaşılık ve gözde kırılma kusurları için yapılan her tür tıbbi tedavi, lazer ve cerrahi uygulama masrafları, görme tembelliği için yapılan her türlü teşhis, tetkik ve tedavi masrafları,

18. AIDS, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıklar, genital herpes, genital ve anal papillomatöz lezyonlar(siğiller, kondiloma akküminata vb.) genital ve anal kontagiosum, Human papilloma virüs(HPV) teşhis ve tedavi masrafları ve zührevi hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları,

19. Gebeliğe bağlı kürtaj masrafları, kısırlaştırma(tüp ligasyonu, vazektomi v.b.), implant kontraseptifler, tüm doğum kontrol yöntemleri(spiral uygulaması, oral kontraseptifler vb.), oral düşük araştırması, iktidarsızlık(ereksiyon bozuklukları), cinsel işlev bozukluğu, infertilite(kısırlık) ve / veya kısırlığın giderilmesi için yapılan(tüp bebek, mikroenjeksiyon vb.) her türlü masraf, hsg ve histeresonografi vb. tetkikler, gebelik gerçekleşmeden çocuk istemi nedenli kontrol amaçlı yapılan tetkik, kontrol ve tedaviler,

20. Her türlü sünnet ve komplikasyonları,

21. Ayakta ve / veya yatarak tedavilerde bir sigorta yılı içinde 20 seansın üzerinde oluşan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf,

22. Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis - tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı v.b.masrafları,

23. Geriatrik hastalıklar(demans, alzheimer v.b.) ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları,

24. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkollü araç kullanımı, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar, eroin, mortin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,

25. Alternatif tıp yöntemleri(akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.) obezite, metabolik sendrom tanısına yönelik işlemler, metabolik cerrahi, obezite cerrahisi, diabet cerrahisi, kilo alma amacıyla yapılan uygulamalar ile ayak bakım merkezlerinde oluşan masraflar, PRP(Platelet Rich Plasma) kaplıca kür merkezlerinden alınan tüm hizmetler, masaj giderleri, diyet uzmanları, çamur banyoları, zayıflama merkezleri, jimnastik salonları ve benzeri yerlerde yapılan her türlü masraf, antiaging uygulamaları için yapılan her türlü masraf, beslenme ve diyet için yapılan her türlü teşhis ve tedavi masrafları, estetik güzellik merkezlerinde oluşan her türlü masraf, ses ve konuşma terapisi masrafları,

26. Saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, b... uygulamaları, orlistat ve türevleri ile yapılan tedaviler(xenical caps, v.b.), sibutramine ve türevleri ile yapılan tedavi masrafları(reductil caps)

27. Reçeteye yazılsa dahi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan ithalat izni ile ithal edilen ve ilaç ruhsatı olmayan drog, vitamin ve gıda destek ürünleri, tıbbi meyve tuzları ve tıbbi gazozlar, bitkisel zayıflatıcılar, kepek ve bitki lifleri, suni tatlandırıcılar, sigara bırakmak amacı ile kullanılan nikotin preparatları, kontakt lens bakım preparatları, her türlü diş macunu, ağız ve diş bakım preparatları, her türlü tıbbi çaylar, ilaç formunda hazırlanmış bitki ve bitki elemanları ile bitkisel ekstre distilat gibi fraksiyonları ihtiva edenler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış preparatlar, her türlü sabun, kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önleyen müstahzarlar, saç veya kepek şampuanı, cilt kremi, cilt sabunu, kozmetik ürünler, termofor, termometre v.b. masrafları,

28.  Diş hekimlerince diş, dişeti ve çeneye yapılan her türlü müdahale, teşhis ve tedavi masrafları,

29.  Gözlük-cam-çerçeve, kontak lens ve solüsyonları, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, ICD, koltuk değneği, ortopedik bot-tabanterlik-ayakkabı masrafları,

30.  Çocuk bezi, mama, biberon, emzik, bebek bakım kremleri v.b. masrafları,

31.  Her türlü profesyonel ve/veya tehlikeli, ekstrem (uç, aşırı) sporlar (dağcılık, paraşütcülük, havada yolculuk dışı uçuş, su altı sporları, ralli, motokros, atv-utv kullanımı, vb.) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mükavamet yarışları yapılması sırasında meydana gelen sakatlık ve yaralanmalara ait giderler, sigortalının ehliyetsiz araç kullanımına bağlı her türlü kaza,

tedavi masrafları,

33. Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar,

34. Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri,

35. Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda robot kullanım v.b. masrafları,

36. Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda poliçede belirtilen teminat limit ve uygulamalarının kapsamı haricinde günlük hastane giderleri tazminatı,

37. Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası,

38. Sigortalı bakıma gereksinim duyar duruma geldiği taktirde, Evde Hemşire Bakım Teminatı kapsamına girmeyen nedenlerden doğan bakım giderleri veya gündelik bakım parası,

39. Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı özel durumlar.


COĞRAFİ KAPSAM

Türkiye Cumhuriyeti coğrafi sınırları içinde geçerlidir.


SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI

Sigorta süresi dolmadan sigorta ettiren tarafından sağlık poliçesinin iptal edilme talebi gelmesi halinde aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

*   İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,

*   İkamet izninin iptalinde,

*   5510 sayılı Sosyal sigorta ve Genel Sağlık sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında,

Ayrıca ülkeden çıkış tarihini gösterir gerekli belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin sonlandırılması durumunda , sigortacılık prensipleri dahilinde, son hasar tarihinden önce olmamak koşuluyla gün esasına göre prim tahakkuk ettirilerek iptal işlemi yapılır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İZİN ALMA NOTU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı)nda özel nitelikli kişisel veri olarak belirtilen sağlık verilerimi, sigortacılık faaliyeti/hizmeti kapsamında kendi rızam ile Türk Nippon Sigorta A.Ş. ile paylaştığımı, Türk Nippon Sigorta A.Ş.'nin söz konusu verilerimi toplamasını, işlenmesini, kaydetmesini, sigortacılık faaliyetinin yürütülmesi için yurt içinde/yurt dışında hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı firma ve şirketlerle, üçüncü kişi ve kuruluşlarla, sigorta şirketleri ve/veya reasürans şirketleriyle, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, SGK ve Sağlık Bakanlığı ile, sair İdari/resmi makamlarla paylaşmasını, bu bilgilerin elektronik ortam üzerinde görüntülenmesini ve kanunen gerekli olduğu süre kadar saklamasını kendi açık rızam ile kabul ettiğimi beyan ederim.

Poliçenizle ilgili tüm sorularınız için bize aşağıdaki telefonlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:


Provizyon talepleri Fax

: 0212 978 14 60

: 0212 978 14 61

Bu formdaki ifadelerin bilgi ve kanaatime göre eksiksiz ve doğru olduğunu ve Türk Nippon Sigorta A.Ş 'nin bilmesi gereken herhangi bir şartı gizlemediğimi beyan ederim.Sağlık Sigortası kurallarına,poliçe genel ve özel şartlarına uymayı ve bu formdaki beyanların Türk Nippon Sigorta A.Ş ile aramızdaki sigorta sözleşmesinin temeli olacağını ve Türk Nippon Sigorta A.Ş'nin tarafıma sigorta verip vermemekte serbest olduğunu kabul ediyorum Türk Nippon Sigorta A.Ş'nin teminat vermesi ve tarafımdan ilk primin ödenmiş olması kaydıyla sigorta başlangıç tarihimin poliçe tanzim tarihi olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.Başlangıcı sigortalı olduğum tarihten poliçesindeki sigorta başlangıç tarihinden önceye dayanan bir hastalık ve/veya yaralanma sonucu ortaya çıkan tedavilerim veya bunların sebep verdiği komplikasyonların Özel Şartlardaki ilgili maddelere tabi olacağını biliyor ve kabul ediyorum.Trafik kazası sonucu hastanede yapılan tedavimle ilgili BUT/SUT tarifesi üstünde tahsil edilen fatura bedelinin istirdatı ile ilgili her tür yasal talep ve dava haklarımı Türk Nippon Sigorta A.Ş 'ye devir ve temlik ettim.Tüm poliçemle ilgili bilgilerin SAGMER ile paylaşılmasını kabul ediyorum.Tarafıma bildirilecek olan hesap numarasını tazminat ödenmesi halinde Türk Nippon Sigorta A.Ş tamamen ibra edilmiş olacaktır.

İşbu poliçede sigortalı olarak görünen kişinin talep etmesi halinde bu poliçeyle ilgili tüm bilgilerin kendisine verilmesine ve verilen bu bilgiler sebebiyle herhangi bir manevi tazminat talebinde bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.Poliçeyle ilgili değişiklik taleplerinin tarafımdan yahut sigortalı tarafından yapılacağını beyan ediyor ve sigortalı tarafından yapılan değişiklik taleplerinin de işleme konmasını önemle rica ediyorum.Kendim ve/ veya üçüncü şahıslardan bilgi toplanmasına izin veriyor ve gerektiğinde daha fazla bilgi sağlamayı kabul ediyorum.

Üstte bulunan kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.Boş bırakılması durumunda işaretlenmiş olarak kabul edilecektir.

Sigorta Kapsamında girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden(SBGM),Sosyal Güvenlik Kurumundan,Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.


Yenileme / Geçiş                              : H

Eski Sigorta Şirketi                          :

İlk Poliçe Başlangıç Tarihi              :

TÜRK NİPPON HEALTH INSURANCE FOR FOREIGNERS IN TURKEY

Issued in minimum two copies, this form has been prepared for the purpose of providing general information about certain important matters related with the insurance contract to be executed to the policy holder and other persons who will benefit from the insurance pursuant to the Regulation on Providing Information about Insurance Contracts which was published in the Official Gazette of 28.10.2007. This Company is a member of the insurance arbitration commission.


A- INFORMATION ABOUT THE INSURER

1. Of the agent/broker who mediated the contract:

Trade Name : Address :

Tel & Fax No    :

2. Of the insurer who provides the insurance:

Trade Name : Türk Nippon Sigorta A.Ş.

Address     : Mahir İz Cad. No:24 Altunizade / 34662 / Üsküdar / İstanbul

Tel & Fax No : (216) 554 11 00 & Fax : (212) 310 69 19

Web : www.turknippon.com <http://www.turknippon.com/>


B- CAUTIONS

1. In order to have more detailed information about the insurance, please carefully examine the Special and General Conditions for Health Insurance applicable to your policy and the List of Contracted Healthcare Institutions. You can have information about our Products and Contracted Healthcare Institutions atwww.turknippon.com <http://www.turknippon.com/> <http://www.turknippon.com>

<http://www.turknippon.com/>

2. You must give complete and accurate answers to the questions on the declaration form to be filled to take out the health insurance. In addition, upon occurrence of an insured risk at the time of execution of the contract and/or during the term of the insurance, you are obliged to notify the occurrence to the insurer as soon as possible and in any case within the time specified in the law. Always avoid giving incomplete or wrong information. Otherwise payment of indemnity may delay, amount of indemnity may be reduced or payment of indemnity may be rejected or the policy may be cancelled and/or additional premium/deductible may be applied for the respective diseases.

3. Term of the health insurance contract is 1 year. If the insured requests renewal of the policy, this request will be evaluated by Türk Nippon Sigorta A.Ş.

4. Pursuant to article 8 of the General Conditions for Health Insurance, whole amount of the insurance premium or, if the premium will be paid in installments, the first installment of the premium must be paid at the date specified on the policy. If the premium has not been paid, liability of the insurer will not commence.

5. In order to prevent any dispute in future, please don't forget to receive a receipt upon payment of the premium (cash or in installments). 6.If, in the event that a definitive due date has been agreed for payment of the premium, the premium or any installment is not paid at the due date, article 1434 of the Turkish Commercial Code shall apply.

7. In the event that any one of the insured persons covered by the policy has made an attempt which is contrary to the general conditions and implementation principles of the policy with the aim of gaining a benefit deliberately, the policy of all insured persons covered by the policy will be cancelled immediately.

8. Under the product prepared for foreign insured persons, children under 18 years old can be insured alone in consideration of an additional premium on condition that there is a policy holder above 18 years old.


C- GENERAL INFORMATION

1. This insurance insures the insured person(s) against expenses incurred by them for diagnosis and treatment of them as a result of a disease and/or accident occurred between the inception and expiry dates specified on the policy or the endorsement within the coverage, limit, contribution and practices specified on the policy or the endorsement in accordance with the General and Special Conditions for Health Insurance.

2. After having examined the application form and assessed the health risks, the Insurer has the right to exclude such risks from the coverage depending on the medical condition of the insured person under an additional clause or exclusion or include such risks in the coverage as subject to such deductible, contribution, limit or additional premium or not to provide the insurance at all.

3. The insurer will examine the health condition and/or loss/premium ratio of the insured person over the term of the insurance and decide to renew or not to renew the policy accordingly. At the time of giving the decision for renewal, the insurer can request a declaration from the insured person about his/her recent health condition, submission of records pertaining to public and/or private health insurance of the insured person and submission of results of additional examinations of the insured person. The insurer can obtain information from the Insurance Information Center, previous insurance companies, if any, or persons and institutions who and which provided treatment to the insured person. Türk Nippon Sigorta can exchange any information and documents (claims, details of coverage, etc.) pertaining to the insured persons with the Insurance Information Center, the Under Secretariat of Treasury and if requested, with all governmental institutions pursuant to the law and in accordance with the terms and conditions of the health insurance contract. Persons owning the health insurance product of Türk Nippon Sigorta hereby give consent to exchange of information and documents with official authorities in accordance with the health insurance contract.

4. Except for the cost of initial physician's examination, expenses incurred for diagnosis and outpatient treatment, minor intervention, surgery and inpatient treatment of the diseases and complications specified below shall be excluded from the coverage for 12 months following the date of first enrollment in the insurance provided by Türk Nippon Sigorta: Cardiac, Cancer, Organ Transplantation and Organ Failure, Adhesiolysis, Chronic Diseases (Diabetes, Hypertension, COPD, MS, etc.), Hernias, Hemorrhoid / Anal Fistula, Anal Fissure / Anal Abscess, Perianal Abscess, Bartholin's Abscess / Cyst, Breast Diseases, Tonsillitis, Adenoid, Thyroid Gland Diseases / Goiter, Otitis Media, Cataract, Glaucoma and Retinal Diseases, Disc Diseases (Discopathy), Gall Bladder and Biliary Tract Diseases, Urinary System Stone, Ovary Cyst, Myoma and Prostate Diseases, Sinus Pilonidalis, every kind of benign umor-mass-polyp- lypoma-nevus-wart (Verruca), Cyst, Carpal Tunnel Syndrome, Ulnar Tunnel Syndrome, Varicose, Coxarthrosis, gastroesophagial reflux, peptic ulcer,

auto-sclerosis, endometriosis, endometrioma, sinusitis, hygroma, stress incontinence, cystorectocele, shoulder and knee surgery (meniscus, cartilage, sinovya and tendon lesions, etc.).

Providing that the insurer, after having evaluated the declaration/documents of the insured person or the policy holder, may extend the waiting period for the diseases specified above or apply waiting period for other diseases on condition that it is written on the endorsement of the policy.

Every kind of physical therapy and rehabilitation expenses and algology procedures (except for any cases falling under the definition of emergency given in the special conditions) are excluded from the coverage for 12 months following the date of first enrollment in the insurance provided by this Company or a previous insurance company, providing that any earned rights are granted to the insured. Under the Room-Accompanying Person, Intensive Care Unit coverages and under all inpatient treatment coverages, expenses shall be paid for maximum 180 days within the limits of coverage. Coverage for the intensive care unit is limited with 90 days at most.


D- DETERMINATION OF THE PREMIUM

The insurance premium is calculated based on the standard tariff premiums as established for the age, the gender and the chosen plan by taking into account the criteria of loss/premium ratio of the insured, current disease risks of the insured and list of contracted healthcare institutions for the policy. In the establishment of the standard tariff premiums, changes in the Minimum Fee Tariff of the Turkish Medical Association, increases in the current prices of private hospitals and prices of drugs and consumables, new diagnostic and treatment methods and changed costs, overheads, commissions, changes in the age, gender, disease and treatment risk distribution of the portfolio of the insured, factors such as payment periods, interest rates, inflation and exchange rates are taken into account. The criteria affecting the calculation of the standard tariff premiums and the premium can be reviewed and changed when it is deemed necessary. Policy premiums are calculated based on the standard tariff premiums and the tariff model being in effect at the date of inception of the policy.


E- REGULATIONS APPLICABLE TO THE PREMIUM

The following discounts and additional premiums are applied separately and successively for each insured person on the standard tariff premiums which are the basis of the insurance premium.:

1. In the calculation of the renewal premiums, the insurer has the right to apply no-claim bonus or additional premium for loss on the standard tariff premium. For policies to which an additional premium was applied according to the loss/premium ratio in the preceding year, in the calculation of the renewal premium, no discount shall be applied according to the loss/premium ratio.

2. For any disease/sickness incurred by the insured person, additional premium can be applied within the range of 5 to 50% per disease.

3. No-claim bonus shall not be granted to policies which completed the first year, even if the loss/premium ratio is 0.


F- INFORMATION ABOUT THE COVERAGE

While the health insurance policy includes different coverages depending on the products, the summary of the coverages provided under the current products of us is given below. For different products, please referred to your policy for coverages and their limits.

While the documents required for indemnity payments vary depending on the claims made under the coverages provided in the policy, the documents required in general are as follows:

Claim form, original invoices, prescription of drugs, tags of drugs, test request form issued by the physician, photocopy of the test result.For inpatient treatment, in additional of the above stated documents, hospital discharge report with anamnesis, itemized invoice of the hospital, photocopy of the observation file, surgery report, and, in the case of a traffic accident, traffic report and intoxication report.

1. Upon occurrence of a risk, please apply to the insurer at the address and telephone number specified on the front page with the required information and documents within 8 business days.

2. Please act in accordance with the instructions given by the insurer at the time of notification of the occurrence.

3. Upon occurrence of a risk, the liability to pay indemnity rests on the insurer.


H- INDEMNITY

1. In addition to the exclusions set out in article 2 of the General Conditions for Health Insurance, this insurance shall not cover the expenses incurred for diagnosis and treatment of any disease or disability existing from the inception date of the insurance, for diagnosis and treatment of any congenital disease or disability which have been continuing after the first diagnosis, for diagnosis and treatment of any hereditary disease or disability of the insured as well as the "excluded events" set out in the Special Conditions of Health Insurance.


I- PAYMENT OF INDEMNITY

1. If you apply to a contracted healthcare institution, the Insurer, after having evaluated the expenses incurred for treatment in accordance with the General and Special Conditions of the Policy and the coverage plan in the attachment of the Policy, may pay the approved amount directly to the Contracted Healthcare Institution (LIST OF CONTRACTED HEALTHCARE INSTITUTIONS FOR HEALTH INSURANCE FOR FOREIGNERS). For healthcare expenses incurred at a contracted healthcare institution, the insured is obliged to present his/her insurance card and original passport to the representative of the institution at the time of application. Applications without these documents may not be processed by the institution as direct payment.

2. If application is made to a non-contracted healthcare institution, treatment expenses shall be paid first by the Insured. After payment of the treatment expenses, the Insured must send the claim form completed in full and signed by the attending physician in the attachment of the invoice as well as the documents specified in the Special Conditions to the Insurance Company. You can obtain the claim form atwww.turknippon.com <http://www.turknippon.com/> <http://www.turknippon.com> <http://www.turknippon.com/>

3. In the event that the attending physician is not a staff member of a contracted healthcare institution or has not made a contract with Türk Nippon Sigorta, the physician shall issue a separate invoice for diagnosis, treatment, surgery and follow-up charges. This invoice shall not be considered as a direct payment but shall be paid within the limits specified on the policy if the relevant documents have been sent after the payment has been made.

4. Upon receipt of the required information and documents in full by the Insurer, your claim shall be assessed and paid within the limits and rates specified on the Policy within

5 business days. 5.In order that the payment can be made, the details of the bank account (name of bank, branch office code, account and IBAN number) valid in Turkey must be notified to the Insurer.


J- TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO TERMINATION OF THE INSURANCE CONTRACT

If the policy holder requests cancellation of the health insurance policy before the expiry date, the following conditions must be fulfilled:

• If a new private health insurance contract covering the period of the residence permit is presented to the company;

• If the residence permit is revoked;

• If a certificate stating that the insured person is included in the Public Health Insurance in accordance with the Social Security and Public Health Insurance Law No. 5510.

In addition, the required documents showing the date of exit from the country must be sent to the insurance company. If the contract is terminated, premium shall be charged on pro rata basis in accordance with the insurance principles and cancellation of the contract shall be effected.


K- COMPLAINTS AND INFORMATION REQUESTS

1. You can apply to the address and telephone numbers stated below for information requests and complaints regarding the insurance. The insurance company is obliged to reply such requests within 15 days after receipt of the same.

Trade Name : Türk Nippon Sigorta A.Ş.

Address : Mahir İz cad. No:24 Altunizade / 34662 / Üsküdar / İstanbul Tel & Fax No     : (216) 554 11 00 & Fax : (212) 310 69 19

Web : www.turknippon.com

Policy Owner - Name Surname and Signature                        Insurer or Agency stamp and Signature

Türk Nippon Sigorta A.Ş.

Poliçenin Aslıdır      Sayfa 11 / 12

1.Basım 31108001

9d70d938-3f51-4326-a6c4-9f406c418799

www.e-ikametsigorta.com/eimza/202010/1603354186-6eba0e6b10


TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Türk Nippon Sigorta AŞ. (Türk Nippon) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Türk Nippon Sigorta ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

a) Veri Sorumlusu : Şirketimiz Türk Nippon, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. Maddesinde tanımlı "Veri Sorumlusu" sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği : Kişisel verileriniz, Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Sigorta sözleşmelerinin akdi gereğince, sizlere

- Sigorta destek hizmetlerinin verilebilmesi için bu hizmeti veren şirketlerle,

- Hasarın tespit çalışmaları için sigorta eksperleri ile,

- Hasar asında anlaşmalı servislerle,

- Tazminat hesaplamaları için aktüerlerle,

- Koesürans anlaşmaları yapıldığı takdirde diğer sigorta şirketleri ile,

- Yine reasürans anlaşmaları kapsamında reasürörlerle,

- Sağlık sigortalarına ilişkin poliçelerde anlaşmalı sağlık kurumları ile, yurt içi ve yurt dışında paylaşılabilmektedir.

d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

e) Veri Sahibinin Hakları : Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVK Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVK Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel veri politikamız ile haklarınızı kullanabilmeniz için hazırlamış olduğumuz başvuru formu için bkz. www.turknippon.com

ACENTE KULLANICI BİLGİLERİ

Acente Levha No           : Personel Ad Soyad : Personel Sicil No    :

Türk Nippon Sigorta A.Ş.

 Etiketler: İkamet için Sigorta ; Yabancı Sağlık Sigortası ; Yabancılar için Sigorta ; Health insurance for residence permit in turkey ; İkamet Sigortası ; страховка длявнж в турции ; e-ikamet.goc.gov.tr ; Foreigner health insurance

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz