Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme https://www.e-ikametsigorta.com internet sitesi üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen ALICI ile SATICI arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir.

SATICI

Ünvanı: Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Adresi: Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: +90 212 355 89 89
Email: [email protected]
Mersis No: 0335075688100001
Ticaret Sicil No: 209723-5
Levha Kayıt No : T191016-LEL9

ALICI

Adı: [NAME]
Adresi: [ADDRESS]
Telefon: [PHONE]
Email: [EMAIL]

MADDE 2: KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ARACI’ya ait “https://www.e-ikametsigorta.com” (“Websitesi”) internet sitesi üzerinden ARACI’nın ALICI’ya sunacağı anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine ait sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 28982 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecek ve poliçe teklifi ve elektronik ortamda mesafeli olarak sigorta ürünü satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

ALICI, ARACI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde ARACI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, ARACI’nın poliçe teklifi ve satışı işlemleri için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca ARACI, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla gerektiğinde kamu kurumları ve iş ortakları ile paylaşabilecektir.

MADDE-3 SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

Ürünün özelliklerine (cinsi ve türü) ilişkin bilgiler her sigorta ürününün türüne göre değişiklik göstermekte olup, ürün seçildiğinde ürünün bedeli kullanıcı ekranında görüntülenmektedir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:Kredi Kartı, havale/eft ile ödeme kabul edilmektedir.

Satın alınan sigorta ürününe dair poliçeyi ALICI pdf formatında internet sitesinden indirebilecektir. Ayrıca ARACI tarafından ALICI’ya poliçe elektronik posta ile de gönderecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI ARACI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-4 SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.

MADDE-5 GENEL HÜKÜMLER

ALICI “https://www.e-ikametsigorta.com” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerine, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. ARACI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte sigorta veya bireysel emeklilik ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlal ortaya çıkması ve ARACI’nın bu ihlal nedeniyle bir zarar görmesi durumunda ARACI’nın zararlarını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu sigorta ürününe ait korumanın başlamış sayılması için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI tarafından kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, taraflar arasında bir sigorta sözleşmesinin kurulmamış olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ARACI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, “https://www.e-ikametsigorta.com” internet sitesi üzerinden kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve ARACI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 “https://www.e-ikametsigorta.com” internet sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran ARACI’ya aittir ve ARACI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI işbu sözleşme konusu hizmeti aldığı an itibariyle poliçenin klozlarını kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI’ya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini ARACI’nın anlaşmalı olduğu ilgili Sigorta Şirketi’ne ödememesi halinde sigorta sözleşmesi hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

ARACI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra (10) on gün içinde , durumu ilgili Sigorta Şirketi’ne bildirecektir. İlgili sigorta şirketi genel şartlarda belirlenen hallerin gerçekleşmesi halinde bedelini iade edebilecektir. Bazı zorunlu sigorta ürünlerinde sigorta ürünü genel şartları gereği iptal, cayma ve iade söz konusu değildir. (DASK , Seyahat, Trafik , Yabancı Sağlık Sigortaları vb.)

Satın alınan sigorta veya bireysel emeklilik ürününün satışının akabinde sigortanın kullanımı esasında Sigorta şirketi ve ALICI arasında çıkabilecek ihtilaflar ARACI’ya bağlanamayacağı gibi bu gibi durumlarda ARACI’ya rücu edilemez.

ALICI, satın aldığı sigorta ürünün kapsamı ve teminatları ve uygulaması ile ilgili olarak, sigorta genel ve özel şartları ile ilgili olarak tek muhatabının sigorta teminatını veren sigorta şirketi olduğunu, ARACI’nın sadece acente olduğunu ve bu nedenle sigorta sözleşmesinin içeriğini teşkil eden genel ve özel şartlar ile poliçe üzerinde yazan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir etkisinin, bu şartlara bir müdahalesinin olmadığını, bu nedenle sigorta sözleşmesinin kendisine dair tüm taleplerin muhatabının sigorta şirketi olduğunu, ARACI’nın faaliyetinin bir aracılık faaliyetinden ibaret olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-6 CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, tüketicinin sözleşmenin imzalandığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ARACI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin ARACI’ya ulaşmasını takiben ARACI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve Cayma talebini ilgili Sigorta Şirketine iletecektir. Sigorta Şirketinin uygun görmesi ve yasal mevzuata uygun olması şartıyla bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edebilecektir. ARACI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Enki Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş.

Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10 34340 Beşiktaş/İstanbul

E-posta: [email protected]

Telefon : 0212 355 89 89

ALICI, Seyahat Sağlık, DASK ve Trafik sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası gibi zorunlu bazı sigorta ürünlerinde getirilebilecek yasal gereklilikler nedeniyle ve hali hazırda https://www.e-ikametsigorta.com sitesinde de yayınlanan Yabancı Sağlık Sigortası genel şartlarında belirtilen hususlarda ve bu hususların gerçekleşmemesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-7 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

Rating
5.0
3102 reviews
اختار